Odborné školenia

Individuálne školenie

Objednajte si školenie na vlastné prianie

Zakúpili ste si nový program z dielne STORMWARE a potrebujete sa ho naučiť rýchlo používať? Alebo by ste chceli prehĺbiť svoje vedomosti v nejakej špecifickej oblasti? Alebo máte záujem o prierezové školenie naprieč rôznym témam? Potom určite využite naše individuálne školenie, ktorého náplň, termín a miesto konania maximálne prispôsobíme vašim potrebám. Zúčastniť sa ho môže jednotlivec i niekoľko kolegov z jednej firmy.

voliteľná téma
individuálny prístup lektora
možnosť ukážky na vašich údajoch

Kde si prajete školenie absolvovať*

Vyberte si pobočku

Čomu by sme sa na školení mali venovať?*

Najčastejšie témy

Vyplňte svoje kontaktné údaje

Vyplňte adresu realizácie školenia

Zmluvné podmienky

Vyplnením a odoslaním formulára potvrdzujete svoju objednávku v spoločnosti STORMWARE s.r.o. Služby sú poskytované v súlade s Cenníkom produktov a služieb a podľa Všeobecných obchodných podmienok STORMWARE. Individuálne (online) školenie je poskytované formou expertnej konzultácie, alebo formou firemného školenia, a to v závislosti od počtu účastníkov, maximálne však do počtu 6 osôb. Cena individuálneho školenia pre viac ako 6 účastníkov je stanovovaná individuálne. V prípade individuálneho školenia realizovaného na inom mieste, než na pobočke STORMWARE či online, môže byť cena navýšená o poplatok za výjazd k zákazníkovi a dopravné podľa aktuálneho Cenníka produktov a služieb STORMWARE.

V prípade online školenia využívame program Microsoft Teams (aplikáciu nie je potrebné do počítača inštalovať, stačí kliknúť na zaslaný webový odkaz). Objednávateľ je povinný otestovať pred zahájením školenia kvalitu svojho internetového pripojenia a funkčnosť systémových prostriedkov (mikrofón, kamera) nevyhnutných pre realizáciu online prenosu. Prípadné nedostatky na strane Objednávateľa nie sú dôvodom k reklamácii školenia. Je zakázané vykonávať záznam školenia, ďalej ho zverejňovať či predávať ďalším osobám.

Vami poskytnuté osobné údaje spracúvame v súlade s Prehlásením o ochrane osobných údajov.

Ceny sú uvedené bez DPH a platia od 1. 9. 2022
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙