Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > Účtovný a daňový servis

Účtovný a daňový servis

Účtovný a daňový servis

Odborné články do sekcie Účtovný a daňový servis pripravujú profesionálni daňoví poradcovia zo spoločnosti AUDIT TAX CONSULTING, k.s., www.atc.sk.

 << Prvá  < Predchádzajúca  15 / 15   

Transferová dokumentácia aj pre tuzemské závislé osoby

2. 2. 2016 / Ing. Martina Zabáková, daňová poradkyňa
Ak závislé osoby obchodujú medzi sebou za ceny, ktoré nie sú trhové, tak majú povinnosť upraviť základ dane o rozdiel medzi skutočne používanými cenami a cenami, ktoré sú stanovené na základe princípu nezávislého vzťahu podľa metódy, ktorá je určená zákonom alebo inej porovnateľnej metódy.

Osobitná úprava uplatňovania DPH na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby od 01.01.2016

17. 12. 2015 / Ing. Martina Zabáková, daňová poradkyňa
Novela zákona o DPH zavádza možnosť uplatňovania DPH na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby podľa osobitnej úpravy. V nasledujúcom článku Vám prinášame základné informácie týkajúce sa tejto osobitnej úpravy.

Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 01.01.2016 – III. časť

18. 11. 2015 / Ing. Martina Zabáková, daňová poradkyňa
Prinášame Vám tretiu časť prehľadu najdôležitejších zmien v zákone o dani z príjmov, ktoré budú účinné od 01.01.2016.

Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 01.01.2016 – II. časť

18. 11. 2015 / Ing. Martina Zabáková, daňová poradkyňa
Prinášame Vám pokračovanie prehľadu zmien, ktoré sú súčasťou novely zákona o dani z príjmov s účinnosťou od 1. januára 2016.

Daň z motorových vozidiel – prehľad zmien v roku 2015

2. 11. 2015 / Ing. Martina Zabáková, daňová poradkyňa
Od roku 2015 je účinný samostatný zákon o dani z motorových vozidiel (č. 361/2014 Z.z.), na základe ktorého sa daň z MV považuje za štátnu daň s jednotnými sadzbami dane, oslobodeniami, zvýšeniami a zníženiami platnými v rámci celej Slovenskej Republiky.

Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 01.01.2016 – I. časť

13. 10. 2015 / Ing. Martina Zabáková, daňová poradkyňa
Aj tento rok NR SR dňa 22.09.2015 schválila Novelu Zákona o dani z príjmov, ktorá prinesie so sebou zmeny v zdaňovaní príjmov fyzických a právnických osôb. Účinnosť novely je od 01.01.2016, prinášame Vám prvú časť zmien, ktoré majú byť zohľadnené už pri podávaní daňového priznania po 31.12.2015, to zn. aj za rok 2015:

Firemné auto za viac ako 48 tisíc?

12. 9. 2015 / Ing. Martina Zabáková, daňová poradkyňa
Novela zákona o dani z príjmov priniesla od 01.01.2015 zmeny v odpisoch, lízingu a uplatňovaní nákladov pre automobily zaradené do majetku firmy.
<< Prvá  < Predchádzajúca  15 / 15