Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > Účtovný a daňový servis

Účtovný a daňový servis

Účtovný a daňový servis

Odborné články do sekcie Účtovný a daňový servis pripravujú profesionálni daňoví poradcovia zo spoločnosti AUDIT TAX CONSULTING, k.s., www.atc.sk.

     1 / 15  Ďalšia >  Posledná >>

Vyššia dávka v nezamestnanosti od 1. júla 2024

2. 7. 2024 / Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca
Od júla budú noví žiadatelia o dávku v nezamestnanosti dostávať vyššiu maximálnu dávku v nezamestnanosti.

Čo prinesie novela zákona o DPH?

14. 6. 2024 / Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca
Národná rada Slovenskej republiky dňa 24. apríla 2024 prijala novelu zákona č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty (zákon o DPH). Nižšie uvádzame hlavné oblasti, ktoré schválená novela zákona upravuje.

Zvýšenie sumy náhrady za používanie vlastného auta na služobné účely od 1.5.2024

29. 4. 2024 / Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vydalo dňa 4. apríla 2024 opatrenie č. 73/2024 Z. z. (vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 18. apríla 2024), ktorým opäť zvyšuje sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách.

Nový rámec premien a úprav právnej formy

11. 4. 2024 / Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca
Dňa 1. augusta 2023 nadobudla účinnosť prvá časť zákona č. 309/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

Prehľad zmien niektorých súdnych a správnych poplatkov od 1.4.2024

11. 4. 2024 / Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca
V nadväznosti na infláciu, deficit verejných financií a zadlženie Slovenskej republiky a v rámci súboru konsolidačných opatrení, ktorý sme Vám priniesli v našom decembrovom článku, Vám prinášame prehľad zmien niektorých súdnych a správnych poplatkov od 1.4.2024

Legislatívne zmeny v Zákone o dani z príjmov účinných od 1.1.2024

12. 2. 2024 / Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca
Pozrite si prehľad legislatívnych zmien účinných od 1.1.2024 a neskôr.

Zákon o dani z príjmov a jeho novelizácia počas roka 2023

12. 2. 2024 / Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca
Zákon o dani z príjmov bol počas roka 2023 niekoľkokrát novelizovaný. Niektoré legislatívne zmeny nadobudli účinnosť počas roka 2023, niektoré nadobudnú účinnosť od 1.1.2024 ako aj počas roka 2024.

Povinnosti podnikateľa/účtovníka v januári 2024

30. 1. 2024 / Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca
Ukončenie roka so sebou prináša množstvo povinností ako napríklad priznanie k dani z nehnuteľnosti, daňové priznanie k dani z motorových vozidiel, oznámenie o nezrážaní dane za rok 2023 či inventúra.

Vylúčenie uplatňovania zníženej sadzby dane z pridanej hodnoty vo výške 10% zo základu dane na podávanie alkoholických nápojov v rámci poskytovania reštauračných a stravovacích služieb.

30. 1. 2024 / Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca
Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 19. decembra 2023 zákon č. 530/2023 Z.z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií.

Daňové dopady konsolidačného balíčka

4. 1. 2024 / Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca
Podstatou balíčka opatrení určených na ozdravenie verejných financií, ktorý bol v skrátenom legislatívnom konaní schválený napriek snahám opozičných poslancov 19. decembra 2023, je okrem iného, najmä zvyšovanie daní.
    1 / 15  Ďalšia >  Posledná >>