Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > Účtovný a daňový servis

Účtovný a daňový servis

Účtovný a daňový servis

Odborné články do sekcie Účtovný a daňový servis pripravujú profesionálni daňoví poradcovia zo spoločnosti AUDIT TAX CONSULTING, k.s., www.atc.sk.

     1 / 11  Ďalšia >  Posledná >>

Komentár k zákonu o dani z príjmov PO

18.2.2022 / Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca
Zákon o dani z príjmov bol počas roka niekoľkokrát novelizovaný. Niektoré legislatívne zmeny nadobudli účinnosť počas roka 2021, najrozsiahlejšia časť zmien nadobúda účinnosť od 1. 1. 2022.

Komentár k zákonu o dani z príjmov FO

18.2.2022 / Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca
Zákon o dani z príjmov bol počas roka niekoľkokrát novelizovaný. Niektoré legislatívne zmeny nadobudli účinnosť počas roka 2021, najrozsiahlejšia časť zmien nadobúda účinnosť od 1. 1. 2022.

Výhody uplatnenia statusu mikrodaňovníka od roku 2021

19.1.2022 / Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca
Zákonom č. 301/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 301/2019 Z. z.“), bol za účelom rozvoja malých a stredných podnikov zavedený inštitút mikrodaňovníka.

Daňové aspekty testovania zamestnancov na ochorenie COVID-19

19.1.2022 / Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca
Obdobie pandémie podľa zákona č. 67/2020 Z. z. v súčasnosti stále trvá. Z uvedeného vyplýva, že pri posudzovaní výdavkov (nákladov) na testovanie na ochorenie COVID-19 vrátane výdavkov (nákladov) súvisiacich so zabezpečením testovania daňovník postupuje podľa § 24ab zákona č. 67/2020 Z. z.

Dočkali sme sa? Obojstranná elektronická komunikácia od 1. januára 2022

18.11.2021 / Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca
Finančná správa SR bude od 1. januára 2022 komunikovať s daňovými subjektami naplno obojsmerne elektronicky.

Jednotný spôsob oslobodenia od dane z príjmov pri zabezpečení stravovania od 1.1.2022

18.11.2021 / Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca
Dňa 26. októbra 2021 schválila Národná rada SR novelu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

Osobitné oznamovanie bankových účtov platiteľmi DPH

18.11.2021 / Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca
Dňa 27. októbra 2021 schválila Národná rada SR novelu zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Daňový poriadok“).

Účtovné a daňové odpisy v jednoduchom účtovníctve

18.11.2021 / Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca
Podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) ustanovuje Ministerstvo financií SR opatrením podrobnosti o postupoch účtovania. Opatrenie vyhlasuje Ministerstvo financií SR oznámením.

Zákon o DPH

27.10.2021 / Ing. Mariana Mistríková, daňový poradca
Zavedenie novej oznamovacej povinnosti platiteľov dane (ustanovenia účinné od 15.11.2021)

Daňový poriadok

27.10.2021 / Ing. Mariana Mistríková, daňový poradca
Prinášame Vám prehľad niektorých najvýznamnejších úprav zákona o DPH a Daňového poriadku, ktoré sú zamerané na boj proti daňovým únikom s plánovanou účinnosťou od 15. novembra 2021 a 1. januára 2022
    1 / 11  Ďalšia >  Posledná >>