Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii
Sme pripravení vám pomôcť s rozšírením vašej sieťovej licencie programu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > Účtovný a daňový servis

Účtovný a daňový servis

Účtovný a daňový servis

Odborné články do sekcie Účtovný a daňový servis pripravujú profesionálni daňoví poradcovia zo spoločnosti AUDIT TAX CONSULTING, k.s., www.atc.sk.

     1 / 8  Ďalšia >  Posledná >>

KORONAVÍRUS - úprava podmienok nároku na nemocenské a ošetrovné

26.3.2020 / Ing. Ivana Jackaninová, daňová poradkyňa
V reakcii na aktuálnu situáciu týkajúcu sa šírenia ochorenia COVID-19 bol dňa 25. marca 2020 schválený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

KORONAVÍRUS - opatrenia v oblasti dane z príjmov

24.3.2020 / Ing. Ivana Jackaninová, daňová poradkyňa
Vzhľadom na vzniknutú situáciu súvisiacu s COVID-19 na Slovensku, Ministerstvo financií SR bezodkladne presadilo na vláde SR prijatie opatrení v prospech daňovníkov.

Zmena v odpisovaní elektromobilov už aj za zdaňovacie obdobie 2019

12.2.2020 / Ing. Ivana Jackaninová, daňová poradkyňa
Zákonom č. 301/2019 Z. z., ktorým bol s účinnosťou od 1.1.2020 novelizovaný zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o dani z príjmov), došlo aj k zmene v odpisovaní elektromobilov, a to už aj za zdaňovacie obdobie 2019.

Zásielkový predaj z pohľadu dane z pridanej hodnoty

12.2.2020 / Ing. Ivana Jackaninová, daňová poradkyňa
Inštitút zásielkového predaja sa na účely dane z pridanej hodnoty uplatňuje len v prípade, ak predmetom dodania je tovar, ktorý je prepravený alebo odoslaný z členského štátu iného, ako je členský štát, v ktorom sa skončí odoslanie alebo preprava tovaru.

Zmeny a doplnenia zákona o účtovníctve pre rok 2020

24.1.2020 / Ing. Ivana Jackaninová, daňová poradkyňa
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v priebehu roka 2019 na dvoch zákonoch, ktorými sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

Daň z motorových vozidiel za rok 2019

21.1.2020 / Ing. Ivana Jackaninová, daňová poradkyňa
Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie 2019 je potrebné podať a daň zaplatiť do 31. januára 2020

Novela zákona o DPH účinná od 1. januára 2020

9.12.2019 / Ing. Ivana Jackaninová, daňová poradkyňa
Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 15. októbra 2019 zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorý bol zverejnený v zbierke zákonov dňa 18.11.2019 pod č. 368/2019. Jednotlivé ustanovenia zákona č. 368/2019 Z. z. (ďalej len „novela zákona o DPH“)

Zníženie sadzby DPH na 10 % na vybrané druhy tovarov

8.10.2019 / Ing. Ivana Jackaninová, daňová poradkyňa
Dňa 4. októbra 2019 boli prezidentkou podpísané dve vládne novely zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Nové pravidlá uplatňovania DPH pri poukazoch (s účinnosťou od 1.10.2019)

18.9.2019 / Ing. Ivana Jackaninová, daňová poradkyňa
Zákonom č. 369/2018 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov sa zavádzajú nové pravidlá uplatňovania DPH pri dodaní tovaru alebo služieb, ktoré sa dodávajú za poukazy.

Vzor pokladničného dokladu na predajnom mieste

9.9.2019 / Ing. Ivana Jackaninová, daňová poradkyňa
Podnikateľ používajúci pokladnicu e-kasa klient je podľa § 8 ods. 5 zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej l
    1 / 8  Ďalšia >  Posledná >>