Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > Účtovný a daňový servis

Účtovný a daňový servis

Účtovný a daňový servis

Odborné články do sekcie Účtovný a daňový servis pripravujú profesionálni daňoví poradcovia zo spoločnosti AUDIT TAX CONSULTING, k.s., www.atc.sk.

     1 / 15  Ďalšia >  Posledná >>

Legislatívne zmeny v Zákone o dani z príjmov účinných od 1.1.2024

12. 2. 2024 / Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca
Pozrite si prehľad legislatívnych zmien účinných od 1.1.2024 a neskôr.

Zákon o dani z príjmov a jeho novelizácia počas roka 2023

12. 2. 2024 / Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca
Zákon o dani z príjmov bol počas roka 2023 niekoľkokrát novelizovaný. Niektoré legislatívne zmeny nadobudli účinnosť počas roka 2023, niektoré nadobudnú účinnosť od 1.1.2024 ako aj počas roka 2024.

Povinnosti podnikateľa/účtovníka v januári 2024

30. 1. 2024 / Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca
Ukončenie roka so sebou prináša množstvo povinností ako napríklad priznanie k dani z nehnuteľnosti, daňové priznanie k dani z motorových vozidiel, oznámenie o nezrážaní dane za rok 2023 či inventúra.

Vylúčenie uplatňovania zníženej sadzby dane z pridanej hodnoty vo výške 10% zo základu dane na podávanie alkoholických nápojov v rámci poskytovania reštauračných a stravovacích služieb.

30. 1. 2024 / Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca
Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 19. decembra 2023 zákon č. 530/2023 Z.z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií.

Daňové dopady konsolidačného balíčka

4. 1. 2024 / Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca
Podstatou balíčka opatrení určených na ozdravenie verejných financií, ktorý bol v skrátenom legislatívnom konaní schválený napriek snahám opozičných poslancov 19. decembra 2023, je okrem iného, najmä zvyšovanie daní.

Opatrenia zamerané na zlepšenie stavu verejných financií

4. 1. 2024 / Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca
04.12. 2023 vláda schválila návrh zákona, ktorým sa menia niektoré zákony za účelom ozdravenia verejných financií. 19.12. 2023 Národná rada SR schválila tzv. Lex konsolidácia, ktorý má do štátnej kasy priniesť celkovo 1,96 mld. EUR.

Informácia k úhrade správneho poplatku pre subjekty komunikujúce elektronicky

27. 11. 2023 / Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca
Daňové subjekty, ktoré sú registrované na daň z príjmov a majú povinnosť komunikovať s finančnou správou výhradne elektronicky, uhrádzajú správne poplatky na základe platobného predpisu, ktorý vygeneruje portál finančnej správy.

Vyplatenie 13. dôchodkov penzistom v roku 2023

27. 11. 2023 / Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca
Sociálna poisťovňa aj v roku 2023 vyplatí všetkým poberateľom dôchodkov tzv. 13. dôchodok. Dôchodok bude vyplácaný automaticky v termíne od 02. novembra do 24. novembra 2023, nie je potrebné oň žiadať.

Zníženie odvodov zamestnávateľom v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle

16. 10. 2023 / Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca
Dňa 21. septembra 2023 bola v Obchodnom vestníku č. 180/2023 zverejnená Schéma štátnej pomoci na zníženie odvodov zamestnávateľov v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle (ďalej len Schéma).

Zvýšenie sumy stravného od 01. 10. 2023

16. 10. 2023 / Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca
1. októbra 2023 nadobúda účinnosť Opatrenie č. 368/2023 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zo dňa 20. septembra 2023 o sumách stravného.
    1 / 15  Ďalšia >  Posledná >>