Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > Účtovný a daňový servis

Účtovný a daňový servis

Účtovný a daňový servis

Odborné články do sekcie Účtovný a daňový servis pripravujú profesionálni daňoví poradcovia zo spoločnosti AUDIT TAX CONSULTING, k.s., www.atc.sk.

 Opatrenia zamerané na zlepšenie stavu verejných financií

4. 1. 2024 / Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca
04.12. 2023 vláda schválila návrh zákona, ktorým sa menia niektoré zákony za účelom ozdravenia verejných financií. 19.12. 2023 Národná rada SR schválila tzv. Lex konsolidácia, ktorý má do štátnej kasy priniesť celkovo 1,96 mld. EUR.

Informácia k úhrade správneho poplatku pre subjekty komunikujúce elektronicky

27. 11. 2023 / Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca
Daňové subjekty, ktoré sú registrované na daň z príjmov a majú povinnosť komunikovať s finančnou správou výhradne elektronicky, uhrádzajú správne poplatky na základe platobného predpisu, ktorý vygeneruje portál finančnej správy.

Vyplatenie 13. dôchodkov penzistom v roku 2023

27. 11. 2023 / Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca
Sociálna poisťovňa aj v roku 2023 vyplatí všetkým poberateľom dôchodkov tzv. 13. dôchodok. Dôchodok bude vyplácaný automaticky v termíne od 02. novembra do 24. novembra 2023, nie je potrebné oň žiadať.

Zníženie odvodov zamestnávateľom v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle

16. 10. 2023 / Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca
Dňa 21. septembra 2023 bola v Obchodnom vestníku č. 180/2023 zverejnená Schéma štátnej pomoci na zníženie odvodov zamestnávateľov v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle (ďalej len Schéma).

Zvýšenie sumy stravného od 01. 10. 2023

16. 10. 2023 / Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca
1. októbra 2023 nadobúda účinnosť Opatrenie č. 368/2023 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zo dňa 20. septembra 2023 o sumách stravného.

Zvýšenie minimálnej mzdy od 01. januára 2024

26. 9. 2023 / Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca
Pre rok 2023 je minimálna mzda stanovená na 700 EUR brutto a na Slovensku pracuje za túto mzdu približne 5 - 6 % zamestnaných ľudí.

Zvýšenie minimálnych odvodov SZČO od 01. januára 2024

26. 9. 2023 / Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca
Na základe údajov zverejnených Štatistickým úradom Slovenskej republiky bola za rok 2022 priemerná mesačná nominálna mzda v národnom hospodárstve na úrovni 1.304 EUR. Od tohto ukazovateľa sa odvíjajú viaceré ekonomické veličiny, okrem iného výška minimálnych odvodov na zdravotné a sociálne poistenie.

Príjmy z prenájmu nehnuteľnosti z pohľadu zákona o dani z príjmov

14. 8. 2023 / Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca
Príjmy z prenájmu nehnuteľnosti alebo jej časti sa zdaňujú podľa § 6 ods. 3 Zákona o dani z príjmov (ďalej ZDP).

Technické zhodnotenie prenajatej nehnuteľnosti z pohľadu zákona o dani z príjmov

14. 8. 2023 / Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca
Príjmom z prenájmu podľa § 6 ods. 3 ZDP je okrem peňažného plnenia (zaplateného nájomného) aj nepeňažný príjem prenajímateľa podľa § 21 ods. 20 a 21 ZDP, ktorý je vlastníkom prenajatej nehnuteľnosti, pričom nepeňažným príjmom sa rozumie technické zhodnotenie a opravy prenajatej nehnuteľnosti vykonané a zaplatené nájomcom.

Ukončenie vyplácania pandemického ošetrovného od 1. septembra 2023

14. 8. 2023 / Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca
Do konca augusta 2023 Sociálna poisťovňa vypláca pandemické ošetrovné, ktoré bolo zavedené v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie 12. marca 2020 kvôli ochoreniu COVID-19.