Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii
Získajte k nákupu nového účtovného programu 60 minút s lektorom zadarmo
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > Účtovný a daňový servis

Účtovný a daňový servis

Účtovný a daňový servis

Odborné články do sekcie Účtovný a daňový servis pripravujú profesionálni daňoví poradcovia zo spoločnosti AUDIT TAX CONSULTING, k.s., www.atc.sk.

 Vplyv koronakrízy na vyrovnanie preddavkov na DPPO

13.8.2020 / Ing. Ivana Jackaninová, daňová poradkyňa
Národná rada Slovenskej republiky dňa 09.07.2020 schválila zákon č. 198/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

KORONAVÍRUS – pandemické ošetrovné od 1. júna 2020

16.6.2020 / Ing. Ivana Jackaninová, daňová poradkyňa
NR SR schválila dňa 9. júna 2020 vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003. Cieľom navrhovaných zmien a doplnení je zabezpečenie nároku na pandemické ošetrovné tým rodičom, ktorí i naďalej, po otvorení predškolských zariadení a škôl, budú poskytovať dieťaťu osobnú a celodennú starostlivosť

KORONAVÍRUS – vykázanie daňovej straty v daňovom priznaní za rok 2019

16.6.2020 / Ing. Ivana Jackaninová, daňová poradkyňa
V nadväznosti na ustanovenie § 24b zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 67/2020 Z. z.“) sa umožňuje daňovníkom uplatniť odpočet daňovej straty vykázanej za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch

KORONAVÍRUS – špeciálna úprava odpočtu daňovej straty

30.4.2020 / Ing. Ivana Jackaninová, daňová poradkyňa
S účinnosťou od 25.04.2020 sa zákonom č. 96/2020 mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č. 75/2020 Z. z., ktorý nadväzne na situáciu, súvisiacu s pandémiou spôsobenou ochorením COVID-19

KORONAVÍRUS – poskytovanie finančného príspevku v rámci projektu „PRVÁ POMOC“

27.4.2020 / Ing. Ivana Jackaninová, daňová poradkyňa
Cieľom projektu „PRVÁ POMOC“ je poskytnúť zamestnávateľským subjektom podporu na udržanie pracovných miest formou poskytovania príspevku zamestnávateľovi a podporu SZČO na udržanie prevádzkovania ich činnosti z dôvodu vyhlásenia a trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu

KORONAVÍRUS - úprava podmienok nároku na nemocenské a ošetrovné

26.3.2020 / Ing. Ivana Jackaninová, daňová poradkyňa
V reakcii na aktuálnu situáciu týkajúcu sa šírenia ochorenia COVID-19 bol dňa 25. marca 2020 schválený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

KORONAVÍRUS - opatrenia v oblasti dane z príjmov

24.3.2020 / Ing. Ivana Jackaninová, daňová poradkyňa
Vzhľadom na vzniknutú situáciu súvisiacu s COVID-19 na Slovensku, Ministerstvo financií SR bezodkladne presadilo na vláde SR prijatie opatrení v prospech daňovníkov.

Zmena v odpisovaní elektromobilov už aj za zdaňovacie obdobie 2019

12.2.2020 / Ing. Ivana Jackaninová, daňová poradkyňa
Zákonom č. 301/2019 Z. z., ktorým bol s účinnosťou od 1.1.2020 novelizovaný zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o dani z príjmov), došlo aj k zmene v odpisovaní elektromobilov, a to už aj za zdaňovacie obdobie 2019.

Zásielkový predaj z pohľadu dane z pridanej hodnoty

12.2.2020 / Ing. Ivana Jackaninová, daňová poradkyňa
Inštitút zásielkového predaja sa na účely dane z pridanej hodnoty uplatňuje len v prípade, ak predmetom dodania je tovar, ktorý je prepravený alebo odoslaný z členského štátu iného, ako je členský štát, v ktorom sa skončí odoslanie alebo preprava tovaru.

Zmeny a doplnenia zákona o účtovníctve pre rok 2020

24.1.2020 / Ing. Ivana Jackaninová, daňová poradkyňa
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v priebehu roka 2019 na dvoch zákonoch, ktorými sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov