Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > Účtovný a daňový servis

Účtovný a daňový servis

Účtovný a daňový servis

Odborné články do sekcie Účtovný a daňový servis pripravujú profesionálni daňoví poradcovia zo spoločnosti AUDIT TAX CONSULTING, k.s., www.atc.sk.

 Sadzby DPH v členských štátoch EÚ podľa stavu z 1.1.2019

18.3.2019 / Ing. Ivana Jackaninová, daňová poradkyňa

Odpočet daňovej straty a vypĺňanie tabuľky D tlačiva daňového priznania k dani z príjmov PO 2018

7.3.2019 / Ing. Ivana Jackaninová, daňová poradkyňa
Daňovník - právnická osoba so zdaňovacím obdobím kalendárny rok môže uplatniť odpočet daňovej straty podľa § 30 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o dani z príjmov“) rovnomerne počas štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, a to počnúc zdaňovacím obdob

Spustenie projektu eKasa

6.3.2019 / Ing. Ivana Jackaninová, daňová poradkyňa
Kým doteraz mali podnikatelia možnosť vybrať si napojenie na systémy finančnej správy (v podobe VRP) dobrovoľne, po novom bude pripojenie na finančnú správu povinné. Z elektronických registračných pokladníc (ERP) sa stanú online registračné pokladnice (ORP). Ide o online napojenie všetkých pokladníc na finančnú správu.

Znížená sadzba DPH od januára 2019 nielen na ubytovacie služby

26.2.2019 / Ing. Ivana Jackaninová, daňová poradkyňa
Od 1. januára 2019 sa zavádza uplatňovanie zníženej sadzby dane z pridanej hodnoty vo výške 10 % zo základu dane nielen na ubytovacie služby ale aj na tovary a služby dodávané registrovanými sociálnymi podnikmi, ak je to v súlade s pravidlami poskytovania štátnej pomoci. Ide o nepriamu podporu registrovaných sociálnych podnikov

Zmeny v zákone o DPH od 1. januára 2019

23.2.2019 / Ing. Ivana Jackaninová, daňová poradkyňa
Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov bol v priebehu roka 2018 štyrikrát novelizovaný. Prinášame vám prehľad zmien, ktoré zaviedli jednotlivé novely. Väčšina ustanovení nadobúda účinnosť od 1.1.2019.

Podmienky pre uplatnenie daňových výdavkov za rok 2018

22.2.2019 / Ing. Ivana Jackaninová, daňová poradkyňa
Podľa slovenských právnych predpisov sú za daňovo uznané výdavky vo všeobecnosti považované výdavky (náklady) v zdaňovacom období, v ktorom vznikli, za predpokladu splnenia všeobecného testu daňovej uznateľnosti (najmä náklad na dosiahnutie, zabezpečenia a udržanie zdaniteľných príjmov, preukázateľne vynaložený daňovníkom, zaúč

Novely zákona o dani z príjmov schválené v roku 2018

21.2.2019 / Ing. Ivana Jackaninová, daňová poradkyňa
V priebehu roka 2018 schválila Národná rada Slovenskej republiky viacero zákonov, ktoré novelizovali aj jednotlivé ustanovenia zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). Nižšie uvádzame prehľad zmien zákona o dani z príjmov, ktorých účinnosť nastala už v priebehu

Daňový bonus na zaplatené úroky od roku 2018

19.2.2018 / Ing. Martina Zabáková, daňová poradkyňa
Novela zákona č. 595/2003 o dani z príjmov (ďalej len „zákon“) s účinnosťou od 1. januára 2018 zaviedla aj nový štatút - daňový bonus na zaplatené úroky (§ 33a Zákona), ktorý v podstate nahrádza štátny príspevok pre mladých, ktorý bol poskytovaný za určitých podmienok pri hypotekárnom úvere.

Nové tlačivo daňového priznania k DPH od 1.1.2018

19.2.2018 / Ing. Martina Zabáková, daňová poradkyňa
Novela zákona č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty od 1. januára 2018 priniesla aj zmenu tlačiva daňového priznania DPH. Prvýkrát sa nový typ tlačiva použije pri podávaní daňového priznania DPH za zdaňovacie obdobie január 2018.