Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > Účtovný a daňový servis

Účtovný a daňový servis

Účtovný a daňový servis

Odborné články do sekcie Účtovný a daňový servis pripravujú profesionálni daňoví poradcovia zo spoločnosti AUDIT TAX CONSULTING, k.s., www.atc.sk.

 Daňový bonus na zaplatené úroky od roku 2018

19.2.2018 / Ing. Martina Zabáková, daňová poradkyňa
Novela zákona č. 595/2003 o dani z príjmov (ďalej len „zákon“) s účinnosťou od 1. januára 2018 zaviedla aj nový štatút - daňový bonus na zaplatené úroky (§ 33a Zákona), ktorý v podstate nahrádza štátny príspevok pre mladých, ktorý bol poskytovaný za určitých podmienok pri hypotekárnom úvere.

Nové tlačivo daňového priznania k DPH od 1.1.2018

19.2.2018 / Ing. Martina Zabáková, daňová poradkyňa
Novela zákona č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty od 1. januára 2018 priniesla aj zmenu tlačiva daňového priznania DPH. Prvýkrát sa nový typ tlačiva použije pri podávaní daňového priznania DPH za zdaňovacie obdobie január 2018.

Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania za rok 2017

19.2.2018 / Ing. Martina Zabáková, daňová poradkyňa
Zákon č. 595/2003 o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o dani z príjmov) určuje lehotu na podanie daňového priznania do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia a v tejto lehote musí daňovník aj daň zaplatiť.

Zmeny v DPH od 01. 01. 2018

21.12.2017 / Ing. Martina Zabáková, daňová poradkyňa
Prezident SR podpísal dňa 19. decembra 2017 novelu Zákona o DPH, ktorá s účinnosťou od 01. januára 2018 prinesie nasledovné zmeny:

Zmena v uplatňovaní ustanovenia § 47 ods. 6 Zákona o DPH od 01.01.2018

21.12.2017 / Ing. Martina Zabáková, daňová poradkyňa
Finančné riaditeľstvo SR na svojej stránke vydalo usmernenie a informáciu špeciálne pre dopravcov a zasielateľské firmy, ktoré zabezpečujú prepravu tovaru, ktorý je vyvážaný do tretieho štátu, alebo ktorý je dovezený pod colným opatrením.

Zmeny v elektronickej komunikácii s daňovými úradmi od roku 2018

29.11.2017 / Ing. Martina Zabáková, daňová poradkyňa
Schválená novela Zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) prináša niekoľko zmien, okrem iného sa rozširuje okruh osôb, ktoré budú musieť komunikovať s daňovým úradom elektronicky.

Hodnotenie daňových subjektov – index daňovej spoľahlivosti od 1. januára 2018

29.11.2017 / Ing. Martina Zabáková, daňová poradkyňa
Schválená novela zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov zavádza nový inštitút - index daňovej spoľahlivosti. Ide o hodnotenie daňového subjektu na základe plnenia si jeho povinností voči finančnej správe podľa daňového poriadku.

Zmeny v lehotách prihlasovania a odhlasovania v Sociálnej poisťovni od januára 2018

29.11.2017 / Ing. Martina Zabáková, daňová poradkyňa
Schválená novela zákona o sociálnom poistení s účinnosťou od 1. januára 2018 mení lehotu na prihlásenie zamestnávateľa do registra zamestnávateľov do Sociálnej poisťovne.

Zmeny v zákone o účtovníctve od roku 2018

29.11.2017 / Ing. Martina Zabáková, daňová poradkyňa
Schválená novela zákona o účtovníctve prinesie od roku 2018 nasledovné zmeny – a to predĺženie doby archivácie účtovných dokladov a možnosť zrušenia živnostenského oprávnenia za opakované porušenie zákona.

Zmena výšky životného minima od 1. júla 2017

19.7.2017 / Ing. Martina Zabáková, daňová poradkyňa
Po 4 rokoch dochádza k zmene výšky životného minima s účinnosťou od 1. júla 2017 a to nasledovne: