Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > Účtovný a daňový servis

Účtovný a daňový servis

Účtovný a daňový servis

Odborné články do sekcie Účtovný a daňový servis pripravujú profesionálni daňoví poradcovia zo spoločnosti AUDIT TAX CONSULTING, k.s., www.atc.sk.

 Zvýšenie minimálnej mzdy od 01. januára 2024

26. 9. 2023 / Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca
Pre rok 2023 je minimálna mzda stanovená na 700 EUR brutto a na Slovensku pracuje za túto mzdu približne 5 - 6 % zamestnaných ľudí.

Zvýšenie minimálnych odvodov SZČO od 01. januára 2024

26. 9. 2023 / Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca
Na základe údajov zverejnených Štatistickým úradom Slovenskej republiky bola za rok 2022 priemerná mesačná nominálna mzda v národnom hospodárstve na úrovni 1.304 EUR. Od tohto ukazovateľa sa odvíjajú viaceré ekonomické veličiny, okrem iného výška minimálnych odvodov na zdravotné a sociálne poistenie.

Príjmy z prenájmu nehnuteľnosti z pohľadu zákona o dani z príjmov

14. 8. 2023 / Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca
Príjmy z prenájmu nehnuteľnosti alebo jej časti sa zdaňujú podľa § 6 ods. 3 Zákona o dani z príjmov (ďalej ZDP).

Technické zhodnotenie prenajatej nehnuteľnosti z pohľadu zákona o dani z príjmov

14. 8. 2023 / Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca
Príjmom z prenájmu podľa § 6 ods. 3 ZDP je okrem peňažného plnenia (zaplateného nájomného) aj nepeňažný príjem prenajímateľa podľa § 21 ods. 20 a 21 ZDP, ktorý je vlastníkom prenajatej nehnuteľnosti, pričom nepeňažným príjmom sa rozumie technické zhodnotenie a opravy prenajatej nehnuteľnosti vykonané a zaplatené nájomcom.

Ukončenie vyplácania pandemického ošetrovného od 1. septembra 2023

14. 8. 2023 / Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca
Do konca augusta 2023 Sociálna poisťovňa vypláca pandemické ošetrovné, ktoré bolo zavedené v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie 12. marca 2020 kvôli ochoreniu COVID-19.

Zvýšenie sumy životného minima od 01. júla 2023 do 30. júna 2024

14. 8. 2023 / Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca
Od. 01. júla 2023 nadobúda účinnosť Opatrenie č. 220/2023 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zo dňa 14. júna 2023 o úprave súm životného minima.

Mimoriadne zvýšenie dôchodkov od 01. 07. 2023

11. 7. 2023 / Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca
V zmysle zákona o sociálnom poistení, Sociálna poisťovňa s účinnosťou od 01. júla 2023 mimoriadne zvýši dôchodky o 10,6 %. Znamená to, že zvýšené dôchodky budú po prvýkrát vyplatené za mesiac júl vo výplatnom termíne v auguste 2023.

Zvýšenie sumy stravného od 01. 06. 2023

11. 7. 2023 / Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca
01. júna 2023 nadobúda účinnosť Opatrenie č. 171/2023 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zo dňa 17. mája 2023 o sumách stravného.

Platenie preddavkov na daň v preddavkovom období od 01.04.2023 do 02.04.2024

11. 7. 2023 / Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca
Povinnosť platiť preddavky na daň vyplýva fyzickým a právnickým osobám z § 42 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a odvíja sa od poslednej známej daňovej povinnosti, t. j. od daňovej povinnosti vykázanej v daňovom priznaní za rok 2022. Dĺžku preddavkového obdobia môže daňovník ovplyvniť podaním oznámenia o predĺžení lehot

Zvýšenie náhrady za používanie súkromného motorového vozidla pri pracovnej ceste od 1. apríla 2023

11. 7. 2023 / Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca
Dňa 22. marca 2023 bolo v Zbierke zákonov SR vyhlásené Opatrenie č. 88/2023 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zo dňa 15. marca 2023 o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách.