Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > Účtovný a daňový servis

Účtovný a daňový servis

Účtovný a daňový servis

Odborné články do sekcie Účtovný a daňový servis pripravujú profesionálni daňoví poradcovia zo spoločnosti AUDIT TAX CONSULTING, k.s., www.atc.sk.

 Náležitosti faktúry ako účtovného a daňového dokladu

14.5.2019 / Ing. Ivana Jackaninová, daňová poradkyňa
Účtovná jednotka je povinná pri vyhotovovaní účtovných dokladov dodržať rozsah povinných údajov z pohľadu rôznych právnych predpisov. Jedná sa o minimálny rozsah požadovaných údajov nevyhnutných k preukázateľnosti účtovných dokladov.

Poskytovanie príspevkov na rekreáciu zamestnancov

13.5.2019 / Ing. Ivana Jackaninová, daňová poradkyňa
Príspevky na rekreáciu zamestnancov sú poskytované za podmienok ustanovených v § 152a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“).

Otázky týkajúce sa pokladnice e-kasa klient a odpovede finančnej správy

11.4.2019 / Ing. Ivana Jackaninová, daňová poradkyňa
Zákonom č. 368/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej „novela zákona“), s

Zápočet daňovej licencie v tabuľke K tlačiva daňového priznania k dani z príjmov PO 2018

19.3.2019 / Ing. Ivana Jackaninová, daňová poradkyňa
Inštitút daňovej licencie podľa § 46b zákona č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) ako minimálna daň právnickej osoby bol s účinnosťou od 1.1.2018 zrušený.

Sadzby DPH v členských štátoch EÚ podľa stavu z 1.1.2019

18.3.2019 / Ing. Ivana Jackaninová, daňová poradkyňa

Odpočet daňovej straty a vypĺňanie tabuľky D tlačiva daňového priznania k dani z príjmov PO 2018

7.3.2019 / Ing. Ivana Jackaninová, daňová poradkyňa
Daňovník - právnická osoba so zdaňovacím obdobím kalendárny rok môže uplatniť odpočet daňovej straty podľa § 30 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o dani z príjmov“) rovnomerne počas štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, a to počnúc zdaňovacím obdob

Spustenie projektu eKasa

6.3.2019 / Ing. Ivana Jackaninová, daňová poradkyňa
Kým doteraz mali podnikatelia možnosť vybrať si napojenie na systémy finančnej správy (v podobe VRP) dobrovoľne, po novom bude pripojenie na finančnú správu povinné. Z elektronických registračných pokladníc (ERP) sa stanú online registračné pokladnice (ORP). Ide o online napojenie všetkých pokladníc na finančnú správu.

Znížená sadzba DPH od januára 2019 nielen na ubytovacie služby

26.2.2019 / Ing. Ivana Jackaninová, daňová poradkyňa
Od 1. januára 2019 sa zavádza uplatňovanie zníženej sadzby dane z pridanej hodnoty vo výške 10 % zo základu dane nielen na ubytovacie služby ale aj na tovary a služby dodávané registrovanými sociálnymi podnikmi, ak je to v súlade s pravidlami poskytovania štátnej pomoci. Ide o nepriamu podporu registrovaných sociálnych podnikov

Zmeny v zákone o DPH od 1. januára 2019

23.2.2019 / Ing. Ivana Jackaninová, daňová poradkyňa
Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov bol v priebehu roka 2018 štyrikrát novelizovaný. Prinášame vám prehľad zmien, ktoré zaviedli jednotlivé novely. Väčšina ustanovení nadobúda účinnosť od 1.1.2019.