Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > Účtovný a daňový servis

Účtovný a daňový servis

Účtovný a daňový servis

Odborné články do sekcie Účtovný a daňový servis pripravujú profesionálni daňoví poradcovia zo spoločnosti AUDIT TAX CONSULTING, k.s., www.atc.sk.

 Daň z motorových vozidiel za rok 2019

21.1.2020 / Ing. Ivana Jackaninová, daňová poradkyňa
Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie 2019 je potrebné podať a daň zaplatiť do 31. januára 2020

Novela zákona o DPH účinná od 1. januára 2020

9.12.2019 / Ing. Ivana Jackaninová, daňová poradkyňa
Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 15. októbra 2019 zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorý bol zverejnený v zbierke zákonov dňa 18.11.2019 pod č. 368/2019. Jednotlivé ustanovenia zákona č. 368/2019 Z. z. (ďalej len „novela zákona o DPH“)

Zníženie sadzby DPH na 10 % na vybrané druhy tovarov

8.10.2019 / Ing. Ivana Jackaninová, daňová poradkyňa
Dňa 4. októbra 2019 boli prezidentkou podpísané dve vládne novely zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Nové pravidlá uplatňovania DPH pri poukazoch (s účinnosťou od 1.10.2019)

18.9.2019 / Ing. Ivana Jackaninová, daňová poradkyňa
Zákonom č. 369/2018 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov sa zavádzajú nové pravidlá uplatňovania DPH pri dodaní tovaru alebo služieb, ktoré sa dodávajú za poukazy.

Vzor pokladničného dokladu na predajnom mieste

9.9.2019 / Ing. Ivana Jackaninová, daňová poradkyňa
Podnikateľ používajúci pokladnicu e-kasa klient je podľa § 8 ods. 5 zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej l

Paušalizácia cestovných náhrad

6.9.2019 / Ing. Ivana Jackaninová, daňová poradkyňa
Ustanovenie § 34 zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cestovných náhradách“) umožňuje paušalizovať jednotlivé náhrady cestovných výdavkov pri tuzemských, ako aj pri zahraničných pracovných cestách.

Pokladnica e-kasa klient po 1. júli 2019

18.7.2019 / Ing. Ivana Jackaninová, daňová poradkyňa
Národná rada Slovenskej republiky dňa 19. júna 2019 schválila zákon č. 188/2019 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znen

Zmeny v zákone o dani z príjmov za 1. polrok 2019

15.7.2019 / Ing. Ivana Jackaninová, daňová poradkyňa
V priebehu 1. polroka 2019 nadobudli účinnosť viaceré zmeny a doplnenia zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“), ktorých prehľad uvádzame nižšie.

Zjednodušená faktúra

15.7.2019 / Ing. Ivana Jackaninová, daňová poradkyňa
Zjednodušenou faktúrou podľa § 74 ods. 3 písm. a) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) je doklad za tovar alebo službu, ak cena vrátane dane nie je viac ako 100 eur, a ak tento doklad obsahuje všetky náležitosti uvedené v § 74 ods. 1 zákona o DPH okrem údaja

Základné číselné údaje k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2019

14.7.2019 / Ing. Ivana Jackaninová, daňová poradkyňa
Posledným dňom lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2019 je 31. marec 2020. Daňové priznanie k dani z príjmov je povinná podať každá fyzická osoba, ktorej zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2019 presiahli sumu 1 968,68 eura.