Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > Účtovný a daňový servis

Účtovný a daňový servis

Účtovný a daňový servis

Odborné články do sekcie Účtovný a daňový servis pripravujú profesionálni daňoví poradcovia zo spoločnosti AUDIT TAX CONSULTING, k.s., www.atc.sk.

     1 / 11  Ďalšia >  Posledná >>

Znížená sadzba DPH vo výške 5 % od 1. januára 2023

31.8.2022 / Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca
Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 25. mája 2022 zákon č. 222/2022 Z. z. o štátnej podpore nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zvýšenie sumy stravného a sumy za každý 1 km jazdy od 1. septembra 2022

31.8.2022 / Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca
Dňa 6.8.2022 boli v Zbierke zákonov SR vyhlásené dve opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky: opatrenie o sumách stravného a opatrenie o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách.

Účtovné a daňové dopady zaokrúhľovania cien platených v hotovosti

30.8.2022 / Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca
Cena platená v hotovosti sa od 1. júla 2022 zaokrúhľuje matematicky, a to na najbližších 5 eurocentov.

Nové pravidlá pre výpočet indexu daňovej spoľahlivosti

26.8.2022 / Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca
Od 1.1.2022 došlo pri indexe daňovej spoľahlivosti k zásadným zmenám

Komentár k zákonu o dani z príjmov PO

18.2.2022 / Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca
Zákon o dani z príjmov bol počas roka niekoľkokrát novelizovaný. Niektoré legislatívne zmeny nadobudli účinnosť počas roka 2021, najrozsiahlejšia časť zmien nadobúda účinnosť od 1. 1. 2022.

Komentár k zákonu o dani z príjmov FO

18.2.2022 / Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca
Zákon o dani z príjmov bol počas roka niekoľkokrát novelizovaný. Niektoré legislatívne zmeny nadobudli účinnosť počas roka 2021, najrozsiahlejšia časť zmien nadobúda účinnosť od 1. 1. 2022.

Výhody uplatnenia statusu mikrodaňovníka od roku 2021

19.1.2022 / Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca
Zákonom č. 301/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 301/2019 Z. z.“), bol za účelom rozvoja malých a stredných podnikov zavedený inštitút mikrodaňovníka.

Daňové aspekty testovania zamestnancov na ochorenie COVID-19

19.1.2022 / Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca
Obdobie pandémie podľa zákona č. 67/2020 Z. z. v súčasnosti stále trvá. Z uvedeného vyplýva, že pri posudzovaní výdavkov (nákladov) na testovanie na ochorenie COVID-19 vrátane výdavkov (nákladov) súvisiacich so zabezpečením testovania daňovník postupuje podľa § 24ab zákona č. 67/2020 Z. z.

Dočkali sme sa? Obojstranná elektronická komunikácia od 1. januára 2022

18.11.2021 / Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca
Finančná správa SR bude od 1. januára 2022 komunikovať s daňovými subjektami naplno obojsmerne elektronicky.

Jednotný spôsob oslobodenia od dane z príjmov pri zabezpečení stravovania od 1.1.2022

18.11.2021 / Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca
Dňa 26. októbra 2021 schválila Národná rada SR novelu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).
    1 / 11  Ďalšia >  Posledná >>