Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > Účtovný a daňový servis > Daň z motorových vozidiel za rok 2019
Účtovný a daňový servis

Daň z motorových vozidiel za rok 2019

Ing. Ivana Jackaninová, daňová poradkyňa / 21.1.2020

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie 2019 je potrebné podať a daň zaplatiť do 31. januára 2020. Toto daňové priznanie podávajú daňové subjekty, ktoré používajú vozidlo evidované v Slovenskej republike na podnikanie. Všetky daňové subjekty, ktoré sú povinné komunikovať s finančnou správou elektronicky (platitelia DPH, právnické osoby zapísané v obchodnom registri, fyzické osoby – podnikatelia), musia podať toto daňové priznanie výhradne elektronicky. Ostatné subjekty môžu daňové priznanie doručiť aj osobne, alebo poslať poštou na daňový úrad (napr. občianske združenia, ktoré majú oprávnenie na podnikanie a nie sú zapísané v obchodnom registri).

Sadzba dane je uvedená v prílohe č. 1 zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 253/2015 Z. z. (ďalej len „zákon o dani z motorových vozidiel“) a odvíja sa od centimetrov kubických (zdvihového objemu valcov motora) v prípade osobných automobilov, od kilowattov za hodinu v prípade elektromobilov a od celkovej hmotnosti a počtu náprav u úžitkových vozidiel. Sadzba dane určená podľa prílohy č. 1 sa následne upravuje podľa veku vozidla.

Daňové povinnosti sú pre daňovníka rovnaké za zdaňovacie obdobie roka 2019, ako platili pre zdaňovacie obdobie 2018, nemenilo sa ani tlačivo pre podanie daňového priznania.

S účinnosťou od 1. januára 2020 sa mení a dopĺňa zákon o dani z motorových vozidiel, a to zákonom č. 364/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon č. 364/2019 Z. z.“).

Uvedený zákon č. 364/2019 Z. z. zavádza pre zdaňovacie obdobie 2019 len dve zmeny.

Jedna zmena sa týka tlačiva „Oznámenie o zániku daňovej povinnosti na dani z motorových vozidiel“, ktoré sa podáva elektronicky ako príloha všeobecného podania. Ide o osobitný zánik daňovej povinnosti, ak boli splnené podmienky uvedené v ustanovení § 8 odseku 7 (v znení zákona o dani z motorových vozidiel účinnom do 31.12.2019 sa označoval tento odsek ako odsek 6).

Druhou zmenou pre zdaňovacie obdobie 2019 je, že ak výška daňovej povinnosti je nižšia ako 5 eur, tak daňovník daň neplatí.

Ostatné zmeny a doplnenia zákona o dani z motorových vozidiel zavedené zákonom č. 364/2019 Z. z. nadobúdajú účinnosť od 1. januára 2020.

Zdroj: info@atc.sk, tel: +421 2 50 22 94 11, web: www.atc.sk