Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > Účtovný a daňový servis > Daňové dopady konsolidačného balíčka
Účtovný a daňový servis

Daňové dopady konsolidačného balíčka

Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca / 4. 1. 2024

Podstatou balíčka opatrení určených na ozdravenie verejných financií, ktorý bol v skrátenom legislatívnom konaní schválený napriek snahám opozičných poslancov 19. decembra 2023, je okrem iného, najmä zvyšovanie daní.

Medzi najvýznamnejšie zmeny patrí opätovné zavedenie minimálnej dane (tzv. daňovej licencie) pre právnické osoby od 01. januára 2024. Povinnosť platiť daňovú licenciu budú mať všetky právnické osoby, ktoré v roku 2024 dosiahnu daňovú stratu, ktoré v daňovom priznaní vykážu nulovú daňovú povinnosť, alebo ktorých daň vykázaná v daňovom priznaní je nižšia, ako je výška daňovej licencie. Výška daňovej licencie sa odvíja už len od výšky zdaniteľných príjmov (výnosov). V minulosti sa pri určovaní výšky daňovej licencie zohľadňovala aj skutočnosť, či spoločnosť je alebo nie je platiteľom DPH. Nové sadzby minimálnej dane sú uvedené v prehľade nižšie:

Výška zdaniteľných príjmov (výnosov) Sadzba dane od 01.01.2024
Do 50.000 EUR 340 EUR
50.000 – 250.000 EUR 960 EUR
250.000 – 500.000 EUR 1.920 EUR
Nad 500.000 EUR 3.840 EUR

Zdroj: Vlastné spracovanie

Daňová licencia bude splatná v lehote na podanie daňového priznania. Daňovú licenciu bude možné započítať najviac v troch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích obdobiach. Minimálna daň sa nebude týkať fyzických osôb a právnických osôb v prvom roku po vzniku, tých ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie, verejných obchodných spoločností, prevádzkovateľov chránených dielní, daňovníkov v likvidácii a konkurze, pozemkových spoločenstiev.

Ďalšou zásadnou zmenou je zvýšenie sadzby zrážkovej dane z dividend zo súčasných 7 % na 10 %. Táto zmena sa bude týkať ziskov vytvorených v zdaňovacích obdobiach začínajúcich 01. januára 2024 a neskôr.

Jedinou zmenou, ktorú daňové subjekty uvítajú, je zvýšenie hranice príjmov pre tzv. mikrodaňovníkov pre uplatnenie 15 % sadzby dane zo súčasných 49.790 EUR na 60.000 EUR.

V snahe zvýšiť príjmy plynúce do zdravotníctva sa od 01. januára 2024 zvýšia tiež sadzby poistného do zdravotných poisťovní, ale len pre zamestnávateľov, samoplatiteľov a SZČO. Pôvodná sadzba pre SZČO a samoplatiteľov 14 % sa zvyšuje na 15 % a pri osobách s ťažkým zdravotným postihnutím sa sadzba zvyšuje zo 7 % na 7,5 %. Pre zamestnávateľa sa sadzba poistného zvyšuje z pôvodných 10 % na 11 %. Ak ide o zamestnávateľa, ktorý zamestnáva zamestnanca s ťažkým zdravotným postihnutím, sadzba poistného sa zvyšuje z 5 % na 5,5 %.

V oblasti sociálneho poistenia došlo k zmene pri sadzbe odvodu do druhého piliera. Odvod sa zo súčasných 5,5 % zníži na 4 %. Týmto krokom chce vláda získať prostriedky na výplaty 13. dôchodkov vo výške priemerného dôchodku, ktoré plánuje vyplatiť v tejto výške prvýkrát v roku 2024 a tiež pre zachovanie vyplácania rodičovského dôchodku.


Zdroj: info@atc.sk, tel: +421 2 50 22 94 11, web: www.atc.sk