Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > Účtovný a daňový servis > Dočkali sme sa? Obojstranná elektronická komunikác...
Účtovný a daňový servis

Dočkali sme sa? Obojstranná elektronická komunikácia od 1. januára 2022

Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca / 18.11.2021

Finančná správa SR bude od 1. januára 2022 komunikovať s daňovými subjektami naplno obojsmerne elektronicky. Znamená to, že po novom už nebudú daňovníci vo väčšine prípadov dostávať písomností v papierovej forme do poštových schránok, ale rozhodnutia a úradné dokumenty im bude Finančná správa SR zasielať na Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS), t. j. prostredníctvom slovensko.sk.

Daňovníci si budú môcť nastaviť zasielanie notifikácií o novej správe v schránke ÚPVS, a to buď zasielaním oznámenia na email alebo prostredníctvom SMS správy.

V prípade že daňový subjekt (občan, podnikateľ) nemá schránku na ÚPVS aktivovanú na elektronické doručovanie, zabezpečené bude doručenie cez službu „Centrálne úradné doručovanie“. V rámci tejto služby sa vyhotovujú a doručujú listinné rovnopisy elektronických úradných dokumentov prostredníctvom Slovenskej pošty.

Obojsmerná komunikácia pre daňovú oblasť nadväzuje na už existujúcu obojsmernú elektronickú komunikáciu medzi colnými úradmi a ich klientmi v oblasti správy spotrebných daní.

Pôvodne sa mala spustiť obojsmerná elektronická komunikácia už od roku 2015, neskôr mala začať v plnom rozsahu od 1. januára 2016. Skutočnosť bola taká, že obojstranná elektronická komunikácia sa začala v roku 2016, ale len pre oblasť spotrebných daní. Postupne Finančná správa SR komunikovala elektronicky s daňovými subjektami aj v oblasti hazardných hier. Ostatným subjektom sú doručované zásielky z daňového úradu v listinnej forme poštou.

V prípade elektronickej komunikácie smerom od daňovníka voči daňovému úradu je elektronická komunikácia s daňovým úradom povinná pre väčšinu subjektov. Táto elektronická komunikácia taktiež prebiehala postupne. Od 1. januára 2014 bola povinná najmä pre platiteľov DPH a ich zástupcov, od 1. januára 2018 aj pre právnické osoby zapísané v Obchodnom registri a ich zástupcov, od 1. júla 2018 aj pre fyzické osoby-podnikateľov a ich zástupcov. To znamená, že v súčasnosti majú povinnosť doručovať podania elektronickými prostriedkami:

  • daňové subjekty, ktoré sú platiteľom dane z pridanej hodnoty, alebo právnickou osobou zapísanou v Obchodnom registri, alebo fyzickou osobou-podnikateľom registrovanou pre daň z príjmov a zároveň aj ich zástupcovia pri zastupovaní pri správe daní;
  • daňoví poradcovia a advokáti za daňové subjekty, ktoré zastupujú pri správe daní.

Zdroj: info@atc.sk, tel: +421 2 50 22 94 11, web: www.atc.sk