Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii
Využite 30% zľavu na ďalší nákup alebo 50% zľavu na 1. hodinu individuálnych služieb.
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > Účtovný a daňový servis > Firemné auto za viac ako 48 tisíc?
Účtovný a daňový servis

Firemné auto za viac ako 48 tisíc?

Ing. Martina Zabáková, daňová poradkyňa / 12.9.2015

Novela zákona o dani z príjmov priniesla od 01.01.2015 zmeny v odpisoch, lízingu a uplatňovaní nákladov pre automobily zaradené do majetku firmy.

Novela zákona zaviedla limitovanú vstupnú cenu pre osobné autá vo výške 48 tisíc eur pri uplatňovaní daňových odpisov. V prípade, ak podnikateľ vlastní firemné osobné auto nad uvedenú cenu, pri kalkulácii dane z príjmov za rok 2015 sa bude musieť pozrieť, či jeho základ dane je dostatočne vysoký na to, aby si mohol zahrnúť ročný daňový odpis z tohto auta v plnej výške do daňových výdavkov. Ak podnikateľ vykáže nižší základ dane ako je ročný odpis z limitovanej vstupnej ceny, t.j. 12 tisíc eur (48 000 tisíc/4), bude musieť upraviť základ dane o rozdiel medzi skutočným ročným daňovým odpisom auta a odpisom vypočítaným z limitovanej vstupnej ceny. Znamená to, že do daňových výdavkov sa mu premietne odpis iba z limitovanej vstupnej ceny. Ak jeho základ dane bude vyšší ako 12 tisíc eur, úpravu základu dane nevykonáva, t.j. uplatní si ročný daňový odpis aj z ceny vyššej ako 48 tisíc eur, samozrejme iba v prípade, ak auto bude používať iba na podnikateľské účely. Ak podnikateľ vlastní týchto áut viac, bude musieť prepočítať porovnávaný základ dane aj počtom týchto áut. Túto úpravu nebudú vykonávať prenajímatelia osobných áut formou operatívneho prenájmu.

Príklad:
Podnikateľ má v majetku firmy k 01.01.2015 osobné auto, ktorého vstupná cena je 100 tisíc eur, je zaradené v prvej odpisovej skupine, s dobou odpisovania 4 roky, t.j. ročný daňový odpis je vo výške 25 tisíc eur.

Pri zostavovaní daňového priznania za rok 2015 bude musieť podnikateľ posúdiť, či ročný daňový odpis vo výške 25 tisíc bude v plnej výške jeho daňovým výdavkom.

Ak vykáže základ dane vyšší ako 12 tisíc eur, nebude upravovať základ dane a ročný daňový odpis vo výške 25 tisíc bude jeho daňovým výdavkom.

V prípade, ak jeho daňový základ bude nižší ako 12 tisíc, tak rozdiel medzi skutočným ročným daňovým odpisom auta (25 tisíc) a ročným daňovým odpisom auta so vstupnou cenou 48 tisíc (12 tisíc eur), v našom prípade 13 tisíc eur, bude pripočítateľnou položkou k základu dane. Toto platí v prípade, ak má podnikateľ iba jedno auto nad uvedenú hranicu. Ak ich má viac, musí prepočítať výšku porovnávaného základu dane.

Obdobná zmena sa týka aj operatívneho prenájmu. Ak podnikateľ používa osobné auto so vstupnou cenou vyššou ako 48 tisíc eur a má ho prenajaté formou operatívneho lízingu, limitovaná výška ročného nájomného je 14 400 eur.

Zdroj: info@atc.sk, tel: +421 2 50 22 94 11, web: www.atc.sk