Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > Účtovný a daňový servis > Informácia k úhrade správneho poplatku pre subjekt...
Účtovný a daňový servis

Informácia k úhrade správneho poplatku pre subjekty komunikujúce elektronicky

Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca / 27. 11. 2023

Daňové subjekty, ktoré sú registrované na daň z príjmov a majú povinnosť komunikovať s finančnou správou výhradne elektronicky, uhrádzajú správne poplatky na základe platobného predpisu, ktorý vygeneruje portál finančnej správy.

Na základe žiadosti podanej cez Všeobecné podanie pre finančnú správu, podliehajúcej správnemu poplatku, je daňovému subjektu odoslaný do schránky správ portálu finančnej správy platobný predpis na úhradu. Platobný predpis na úhradu správneho poplatku je súčasne odoslaný aj do schránky správ na portál slovensko.sk.

Správny poplatok je možné uhradiť na základe vygenerovaného platobného predpisu viacerými spôsobmi.

  1. Cez samoobslužný kiosk umiestnený na daňovom úrade, Ministerstve vnútra SR, Ministerstve spravodlivosti SR... Presný zoznam úradov s kioskami je zverejnený na stránke www.slovensko.sk
  2. Využitím mobilnej aplikácie eKolok Slovenskej pošty a.s. a naskenovaním príslušného QR kódu z predpisu.
  3. Realizáciou bankového prevodu na základe uvedených informácií, alebo jednoducho naskenovaním QR kódu.
  4. Poštovým poukazom na ktorejkoľvek pobočke Slovenskej pošty a.s.

Žiadosť je spracovaná po spárovaní úhrady s podaním. Pri úhrade formou bankového prevodu trvá spárovanie 3 pracovné dni. Využitím spôsobu úhrady cez kiosk alebo eKolok je platba spárovaná s podaním do 1 hodiny. Využitím poštového poukazu je platba tiež spárovaná s podaním do jednej hodiny, avšak táto možnosť je spojená s potrebou osobnej návštevy pošty.


Zdroj: info@atc.sk, tel: +421 2 50 22 94 11, web: www.atc.sk