Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > Účtovný a daňový servis > Mimoriadne zvýšenie dôchodkov od 01. 07. 2023
Účtovný a daňový servis

Mimoriadne zvýšenie dôchodkov od 01. 07. 2023

Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca / 11. 7. 2023

V zmysle zákona o sociálnom poistení, Sociálna poisťovňa s účinnosťou od 01. júla 2023 mimoriadne zvýši dôchodky o 10,6 %. Znamená to, že zvýšené dôchodky budú po prvýkrát vyplatené za mesiac júl vo výplatnom termíne v auguste 2023.

O prepočítanie dôchodkov nemusia poberatelia dôchodkov žiadať, Sociálna poisťovňa ich prepočíta automaticky a dotknuté osoby bude informovať písomným rozhodnutím.

Od 01. júla 2023 sa budú tiež „rozmrazovať“ a zvyšovať sumy minimálneho dôchodku. Sociálna poisťovňa bude postupovať tak, že najskôr navýši pôvodnú výšku dôchodku o 10,6 % a následne ju porovná s novou, valorizovanou, výškou minimálneho dôchodku. Poberateľ dôchodku dostane tú sumu, ktorá je pre neho výhodnejšia.

V roku 2023 sa teda dôchodky zvyšujú 2x:

  • Pravidelne k 1. januáru o 11,8 %
  • Mimoriadne k 1. júlu o 10,6 %

Mimoriadne zvýšenie dôchodkov sa vykoná v dôsledku medzimesačného rastu spotrebiteľských cien domácností dôchodcov o viac ako 5 %.


Zdroj: info@atc.sk, tel: +421 2 50 22 94 11, web: www.atc.sk