Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > Účtovný a daňový servis > Opatrenia zamerané na zlepšenie stavu verejných fi...
Účtovný a daňový servis

Opatrenia zamerané na zlepšenie stavu verejných financií

Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca / 4. 1. 2024

04. decembra 2023 vláda schválila návrh zákona, ktorým sa menia niektoré zákony za účelom ozdravenia verejných financií. 19. decembra 2023 Národná rada SR schválila tzv. Lex konsolidácia, ktorý má do štátnej kasy priniesť celkovo 1,96 mld. EUR. Ide celkovo o 18 opatrení, z ktorých 14 vzniklo na Ministerstve financií, 2 na Ministerstve kultúry, jedno na Ministerstve zdravotníctva a jedno na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny. Tieto opatrenia budú nadobúdať platnosť postupne v priebehu roka.

Opatrenia platné od 01.01.2024

 • Regulovaný odvod pre banky
 • Predĺženie solidárneho príspevku z činnosti v odvetviach ropy a plynu
 • Zrušenie nevyužitej pomoci s cenami elektriny pre firmy
 • Zvýšenie odvodu zo zisku vodohospodárskej výstavby
 • Zvýšenie poplatku za udržanie núdzových zásob ropy
 • Zdanenie kapitálových príjmov fyzických osôb z kryptomeny
 • Zvýšenie sadzby zrážkovej dane z dividend – z pôvodných 7 % na 10 %
 • Zmena odvodov do II. piliera – z pôvodných 5,5 % z vymeriavacieho základu na 4 %
 • Zvýšenie odvodov do zdravotnej poisťovne
 • Zvyšuje sa sadzba dane na alkohol predávaný v reštauračných zariadeniach z 10 % na 20 %. Pre jedlá a nealkoholické nápoje naďalej platí sadzba 10 %.
 • Úprava sadzby spotrebnej dane z liehu
 • Znovuzavedenie tzv. daňovej licencie, resp. minimálnej dane z príjmov právnickej osoby.
 • Úprava spôsobu financovania RTVS – zníženie z 0,17 % HDP na 0,12 %
 • Zrušenie dňa pracovného pokoja, ktorým je 01. september
 • Dorovnávacia daň z príjmov právnických osôb – minimálne zdanenie 15 %
 • Opatrenia platné od 01.02.2024

 • Zvýšenie spotrebnej dane na tabak o cca 40 centov na krabičku cigariet

Opatrenia platné od 01.04.2024

 • Valorizácia súdnych a správnych poplatkov

Opatrenia platné od 01.09.2024

 • Valorizácia miezd verejnej správy

Zdroj: info@atc.sk, tel: +421 2 50 22 94 11, web: www.atc.sk