Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > Účtovný a daňový servis > Ukončenie vyplácania pandemického ošetrovného od&n...
Účtovný a daňový servis

Ukončenie vyplácania pandemického ošetrovného od 1. septembra 2023

Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca / 14. 8. 2023

Do konca augusta 2023 Sociálna poisťovňa vypláca pandemické ošetrovné, ktoré bolo zavedené v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie 12. marca 2020 kvôli ochoreniu COVID-19. Cieľom tejto peňažnej dávky vyplácanej z nemocenského poistenia je zmierniť ekonomické dopady nepriaznivej situácie, kedy sa poistenci starali o blízkeho na úkor práce.

V prípade potreby starostlivosti o člena rodiny si budú poistenci uplatňovať nárok na ošetrovné tak, ako tomu bolo pred pandémiou.

Hlavný rozdiel medzi ošetrovným a pandemickým ošetrovným je v tom, že ošetrovné sa poskytuje maximálne na 14 dní (krátkodobé ošetrovné), prípadne maximálne na 90 dní (dlhodobé ošetrovné). Pandemické ošetrovné sa poskytuje na vopred neobmedzený čas počas trvania krízovej situácie.

Ukončenie vyplácania pandemického ošetrovného sa najviac dotkne poistencov, ktorí ho poberajú dlhodobo z dôvodu, že ich dieťa dosiahlo vek 3 roky a nenastúpilo do škôlky, rodič sa po skončení rodičovskej dovolenky nevrátil do práce, ale požiadal o vyplácanie pandemického ošetrovného, v súlade s platnými predpismi. Títo poistenci si budú musieť v priebehu augusta vyriešiť svoju situáciu, pretože Sociálna poisťovňa im vyplatí pandemické ošetrovné naposledy v mesiaci august.

Zrušenie tejto dávky nesúvisí s mimoriadnou situáciou, nakoľko táto od marca 2020 nepretržite trvá.


Zdroj: info@atc.sk, tel: +421 2 50 22 94 11, web: www.atc.sk