Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii
Akcia platí do 31.12. 2020 pri nákupe aplikácie mPOHODA Basic
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > Účtovný a daňový servis > Zmena v odpisovaní elektromobilov už aj za zdaňova...
Účtovný a daňový servis

Zmena v odpisovaní elektromobilov už aj za zdaňovacie obdobie 2019

Ing. Ivana Jackaninová, daňová poradkyňa / 12.2.2020

Zákonom č. 301/2019 Z. z., ktorým bol s účinnosťou od 1.1.2020 novelizovaný zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o dani z príjmov), došlo aj k zmene v odpisovaní elektromobilov, a to už aj za zdaňovacie obdobie 2019.

V § 26 ods. 1 a § 27 ods. 1 zákona o dani z príjmov bola doplnená nová odpisová skupina 0 s dobou odpisovania 2 roky. Podľa prílohy č. 1 zákona o dani z príjmov sa do odpisovej skupiny 0 s dobou odpisovania 2 roky zaraďujú len osobné automobily, kód Klasifikácie produktov 29.10.2, ktoré majú v osvedčení o evidencii časť II v položke „18 P.3 Druh paliva/zdroj energie uvedené

  • BEV“ (BEV = batériové elektrické vozidlá), alebo
  • PHEV“ (PHEV = plug-in hybridné elektrické vozidlá) v akejkoľvek kombinácii s iným druhom paliva alebo zdroja energie.

Ročný odpis elektromobilov zaradených do odpisovej skupiny 0 sa určí ako podiel vstupnej ceny a doby odpisovania 2 roky.

Podľa prechodného ustanovenia § 52zza ods. 15 zákona o dani z príjmov sa nový spôsob odpisovania elektromobilov prvýkrát použije pri podaní daňového priznania k dani z príjmov po 31.12.2019, teda nový spôsob odpisovania elektromobilov je možné použiť už aj za zdaňovacie obdobie 2019.

Prechodné ustanovenie § 52zza ods. 15 zákona o dani z príjmov stanovuje daňovníkovi povinnosť vykonať zmeny aj pri tých elektromobiloch, ktoré odpisoval podľa predpisu účinného do 31.12.2018, pričom uplatnené odpisy sa už spätne neupravujú. To znamená, že ak daňovník obstaral elektromobil, ktorý sa zaraďuje do odpisovej skupiny 0 s dobou odpisovania 2 roky, ešte v období do 31.12.2018, je povinný v zdaňovacom období 2019 tento elektromobil preradiť z odpisovej skupiny 1 do odpisovej skupiny 0, pričom odpisy uplatnené v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach už spätne neupravuje. .

Ak elektromobil, ktorý daňovník obstaral pred 1.1.2019 (napr. v rokoch 2017 alebo 2018) nemá v osvedčení o evidencii v časti II v položke „18 P.3 Druh paliva/zdroj energie“ uvedené „BEV“ alebo „PHEV“, na ktoré sa odvoláva zákon o dani z príjmov, ale napr. „elektrina“, alebo „NM + elektrina“, daňovník môže takéto vozidlo preradiť v roku 2019 do odpisovej skupiny 0 iba v prípade, ak vie preukázať, že označenie, ktoré sa u neho v osvedčení nachádza, zodpovedá označeniu „BEV“ alebo „PHEV“. .

Zdroj: info@atc.sk, tel: +421 2 50 22 94 11, web: www.atc.sk