Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > Účtovný a daňový servis > Zvýšenie minimálnej mzdy od 01.01.2023
Účtovný a daňový servis

Zvýšenie minimálnej mzdy od 01.01.2023

Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca / 22.12.2022

Minimálna mzda sa stanovuje a poskytuje zamestnancovi v zmysle zákona 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde. Minimálnu mzdu je možné určiť podľa § 7 Zákona o minimálnej mzde dohodou medzi zástupcami zamestnávateľov a zástupcami zamestnancov. Ak k takejto dohode nedôjde, minimálna mzda pre nasledujúci rok sa určuje v zmysle § 8 Zákona o minimálnej mzde ako 57 % priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa určuje suma mesačnej minimálnej mzdy.

Pri určovaní minimálnej mzdy na rok 2023 sa vychádza z priemernej mesačnej mzdy z roku 2021, čo bolo 1.211,- EUR/mesiac.

57 % z 1.211 EUR = 691 EUR

Prvýkrát v histórii platnosti zákona o minimálnej mzde však došlo k dohode medzi odborármi a firmami a minimálna mzda pre rok 2023 bola určená dohodou vo výške 700 EUR, teda o 9 EUR vyššia, ako keby sa postupovalo podľa § 8 Zákona o minimálnej mzde. Približne 4 % slovenských zamestnancov tak budú mať od januára 2023 mzdu vyššiu o 54 EUR. Minimálna mzda za každú odpracovanú hodinu bola stanovená na 4,023 EUR (pri 40 hodinovom pracovnom čase zamestnanca).

Prehľad minimálnej mzdy podľa jednotlivých stupňov náročnosti práce je uvedený v tabuľke:

Stupeň náročnosti práce Koeficient Minimálna mzda za mesiac od 01.01.2023 Min. hod. mzda od 01.01.2023
1. 1,0 700 € 4,023 €
2. 1,2 816 € 4,690 €
3. 1,4 932 € 5,356 €
4. 1,6 1 048 € 6,023 €
5. 1,8 1 164 € 6,690 €
6. 2,0 1 280 € 7,356 €

Zdroj: info@atc.sk, tel: +421 2 50 22 94 11, web: www.atc.sk