Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > Účtovný a daňový servis > Zvýšenie minimálnej mzdy od 01. januára 2024
Účtovný a daňový servis

Zvýšenie minimálnej mzdy od 01. januára 2024

Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca / 26. 9. 2023

Minimálna mzda je najnižšia možná mzda, akú je zamestnávateľ povinný vyplatiť zamestnancovi na plný pracovný úväzok. Stanovuje sa v zmysle zákona 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde. Pre rok 2023 je minimálna mzda stanovená na 700 EUR brutto a na Slovensku pracuje za túto mzdu približne 5 - 6 % zamestnaných ľudí.

Minimálnu mzdu je možné určiť podľa § 7 Zákona o minimálnej mzde dohodou medzi zástupcami zamestnávateľov a zástupcami zamestnancov.

V prípade, ak k dohode nedôjde, minimálna mzda pre nasledujúci rok sa určuje v zmysle § 8 Zákona o minimálnej mzde ako 57 % priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa určuje suma mesačnej minimálnej mzdy.

Pri určovaní minimálnej mzdy na rok 2024 sa vychádza z priemernej mesačnej mzdy z roku 2022, čo bolo 1.304,-  EUR/mesiac.

57 % z 1.304 EUR = 744 EUR

Druhýkrát v histórii platnosti zákona o minimálnej mzde došlo k dohode medzi odborármi a firmami a minimálna mzda pre rok 2024 bola určená vo výške 750 EUR, teda o 6 EUR vyššia, ako keby sa postupovalo podľa § 8 Zákona o minimálnej mzde. Minimálna mzda za každú odpracovanú hodinu bola stanovená na 4,31 EUR (pri 40 hodinovom pracovnom čase zamestnanca).

Prehľad minimálnej mzdy podľa jednotlivých stupňov náročnosti práce je uvedený v tabuľke:

Stupeň náročnosti
práce
Minimálna mzda za
mesiac od 01. 01. 2023
Minimálna mzda za
mesiac od 01. 01. 2024
Min. hod. mzda od
01. 01. 2024
1.700 €750 €4,310 €
2. 816 € 866 € 4,977 €
3. 932 € 982 € 5,644 €
4. 1 048 € 1 098 € 6,310 €
5. 1 164 € 1 214 € 6,977 €
6. 1 280 € 1 330 € 7,644 €

Zdroj: Vlastné spracovanie

Zdroj: info@atc.sk, tel: +421 2 50 22 94 11, web: www.atc.sk