Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > Účtovný a daňový servis > Zvýšenie minimálnych odvodov SZČO od 01. januára 2...
Účtovný a daňový servis

Zvýšenie minimálnych odvodov SZČO od 01. januára 2024

Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca / 26. 9. 2023

Na základe údajov zverejnených Štatistickým úradom Slovenskej republiky bola za rok 2022 priemerná mesačná nominálna mzda v národnom hospodárstve na úrovni 1.304 EUR. Od tohto ukazovateľa sa odvíjajú viaceré ekonomické veličiny, okrem iného výška minimálnych odvodov na zdravotné a sociálne poistenie.

Minimálny vymeriavací základ na zdravotné poistenie pre rok 2024 sa stanovuje ako 50 % z priemernej mesačnej mzdy z roku 2022 (t. j. 1.304 EUR*0,5 = 652 EUR). Maximálny vymeriavací základ pre zdravotné poistenie SZČO nie je stanovený.

Minimálny VZ 652 EUR
14 % (SZČO bez zmenenej prac. schopnosti)91,28 EUR
7 % (SZČO so zmenenou prac. schopnosťou)45,64 EUR

Zdroj: Vlastné spracovanie

Minimálny vymeriavací základ na sociálne poistenie pre rok 2024 sa stanovuje rovnako ako pri zdravotnom poistení, teda 50 % z priemernej mzdy z roku 2022 (minimálny VZ pre SP je 652 EUR). Pre úplnosť uvádzame, že maximálny vymeriavací základ pre sociálne poistenie je 7-násobok priemernej mzdy za rok 2022, t. j. 7 x 1.304 = 9.128 EUR

Minimálna výška poistného na sociálne poistenie pre povinne poistenú SZČO od 01. januára 2024 je suma 216,13 EUR

VZVýškaVýška mesačného odvodu
Minimáln 652 EUR 216,13 EUR
Maximálny9.128 EUR 3.025,93 EUR

Zdroj: Vlastné spracovanie

Zdroj: info@atc.sk, tel: +421 2 50 22 94 11, web: www.atc.sk