Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > Účtovný a daňový servis > Zvýšenie náhrady za používanie súkromného motorové...
Účtovný a daňový servis

Zvýšenie náhrady za používanie súkromného motorového vozidla pri pracovnej ceste od 1. apríla 2023

Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca / 11. 7. 2023

Dňa 22. marca 2023 bolo v Zbierke zákonov SR vyhlásené Opatrenie č. 88/2023 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zo dňa 15. marca 2023 o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách.

Týmto opatrením sa nepriamo mení § 7 ods. 2 a § 8 ods. 1 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cestovných náhradách“).

Suma základnej náhrady za 1 km jazdy sa mení od 1. apríla 2023 nasledovne:

  • Zo sumy 0,063 EUR na sumu 0,067 EUR pre jednostopové vozidlá a trojkolky
  • Zo sumy 0,227 EUR na sumu 0,239 EUR pre osobné motorové vozidlá

Percento náhrady pri použití prívesu k osobnému cestnému motorovému vozidlu sa nemení. Pri použití prívesu sa základná náhrada (0,239 EUR) zvýši o 15 %.


Zdroj: info@atc.sk, tel: +421 2 50 22 94 11, web: www.atc.sk