Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > Účtovný a daňový servis > Zvýšenie sumy stravného od 01. 01. 2023
Účtovný a daňový servis

Zvýšenie sumy stravného od 01. 01. 2023

Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca / 22. 12. 2022

Od 01. januára 2023 nadobúda účinnosť Opatrenie č. 432/2022 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zo dňa 30. novembra 2022 o sumách stravného.

V zmysle § 5 ods. 2 a § 8 ods. 1 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cestovných náhradách“).

Sumy stravného od 01. 01. 2023 sú stanovené nasledovne:

  • 6,80 EUR pre časové pásmo od 5 do 12 hodín
  • 10,10 EUR pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín
  • 15,30 EUR pre časové pásmo nad 18 hodín

Prehľad zmien v sumách stravného v priebehu roka 2022 a pre rok 2023 je uvedený v tabuľke:

Účinnosť Časové pásmo od 5 do 12 hodín Časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín Časové pásmo nad 18 hodín
Do 30. 04 2022 5,10 € 7,60 € 11,60 €
01.05.2022-31.08.2022 6,00 € 9,00 € 13,70 €
01.09.2022-31.12.2022 6,40 € 9,60 € 14,50 €
Od 01.01.2023 6,80 € 10,10 € 15,30 €

Minimálna hodnota stravného lístka je 75 % zo sumy 6,80 EUR, čo znamená, že zamestnávateľ musí poskytnúť zamestnancovi stravný lístok v aspoň v hodnote 5,10 EUR.

Nadväzne na to je stanovená minimálna výška príspevku zamestnávateľa, čo je 55 % zo sumy 5,10 EUR. Zamestnávateľ teda musí poskytnúť zamestnancovi príspevok minimálne 2,81 EUR.

Maximálna suma príspevku zamestnávateľa na stravné je 55 % zo 6,80 EUR. Zamestnávateľ poskytne stravné v maximálnej výške 3,74 EUR.

Zdroj: info@atc.sk, tel: +421 2 50 22 94 11, web: www.atc.sk