Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > Účtovný a daňový servis > Zvýšenie sumy stravného od 01. 06. 2023
Účtovný a daňový servis

Zvýšenie sumy stravného od 01. 06. 2023

Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca / 11. 7. 2023

01. júna 2023 nadobúda účinnosť Opatrenie č. 171/2023 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zo dňa 17. mája 2023 o sumách stravného.

V zmysle § 5 ods. 2 a § 8 ods. 1 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cestovných náhradách“).

Sumy stravného od 01. 06. 2023 sú stanovené nasledovne:

  • 7,30 EUR pre časové pásmo od 5 do 12 hodín
  • 10,90 EUR pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín
  • 16,40 EUR pre časové pásmo nad 18 hodín

Prehľad zmien v sumách stravného v priebehu roka 2022 a pre rok 2023 je uvedený v tabuľke:

Účinnosť Časové pásmo od 5 do 12 hodín Časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín Časové pásmo nad 18 hodín
Do 30. 04 2022 5,10 € 7,60 € 11,60 €
01.05.2022-31.08.2022 6,00 € 9,00 € 13,70 €
01.09.2022-31.12.2022 6,40 € 9,60 € 14,50 €
01.01.2023-31.05.2023 6,80 € 10,10 € 15,30 €
Od 01.06.2023 7,30 € 10,90 € 16,40 €

Zdroj: Vlastné spracovanie

V súvislosti so zmenou základných sadzieb stravného, sa odvodené sumy zmenili nasledovne:

Minimálna hodnota stravného lístka je 75 % zo sumy 7,30 EUR, čo znamená, že zamestnávateľ musí poskytnúť zamestnancovi stravný lístok v aspoň v hodnote 5,48 EUR.

Nadväzne na to je stanovená minimálna výška príspevku zamestnávateľa, čo je 55 % zo sumy 5,48 EUR. Zamestnávateľ teda musí poskytnúť zamestnancovi príspevok minimálne 3,01 EUR.

Maximálna výška príspevku zamestnávateľa na stravné je 55 % zo 7,30 EUR. Zamestnávateľ poskytne finančný príspevok v maximálnej výške 4,02 EUR.


Zdroj: info@atc.sk, tel: +421 2 50 22 94 11, web: www.atc.sk