Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > Účtovný a daňový servis > Zvýšenie sumy základnej náhrady za každý 1 km jazd...
Účtovný a daňový servis

Zvýšenie sumy základnej náhrady za každý 1 km jazdy

Ing. Ivana Jackaninová, daňová poradkyňa / 21.6.2019

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo dňa 15.5.2019 Opatrenie č. 143/2019, ktorým od 1. júna 2019 ustanovilo sumy základnej náhrady za každý 1 km jazdy podľa § 7 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cestovných náhradách“).

Suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy je stanovená od 1. júna 2019 vo výške

  • pre jednostopové vozidlá a trojkolky 0,053 eura (pôvodná výška bola 0,050 eura), 
  • pre osobné cestné motorové vozidlá 0,193 eura (pôvodná výška bola 0,183 eura).

Sumy základnej náhrady za každý 1 km jazdy stanovené pre zamestnancov podľa zákona o cestovných náhradách ovplyvňujú aj daňové výdavky daňovníkov, a to v týchto prípadoch: 

1. Poskytovanie cestovných náhrad podľa § 19 ods. 2 písm. d) zákona o dani z príjmov

Daňovým výdavkom podľa § 19 ods. 2 písm. d) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) sú aj cestovné náhrady do výšky, na ktorú vzniká nárok podľa zákona o cestovných náhradách. 

Podľa § 7 ods. 1 zákona o cestovných náhradách patrí zamestnancovi základná náhrada za každý 1 km jazdy, ak pri pracovnej ceste použije na základe písomnej dohody so zamestnávateľom cestné motorové vozidlo okrem cestného motorového vozidla poskytnutého zamestnávateľom. 

Daňovým výdavkom je teda od 1.6.2019 suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy vyplatená podľa zákona o cestovných náhradách vo výške

  • 0,053 eura, ak zamestnanec použije na pracovnej ceste jednostopové vozidlo, alebo 
  • 0,193 eura, ak zamestnanec použije na pracovnej ceste osobné cestné motorové vozidlo.

2. Výdavky fyzickej osoby s príjmami z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 19 ods. 2 písm. e) bodu 1 zákona o dani z príjmov

Fyzická osoba vykonávajúca podnikateľskú alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť, ktorá dosahuje príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov, môže do daňových výdavkov zahrňovať výdavky (náklady) vynaložené v súvislosti s činnosťou vykonávanou v inom mieste, ako je miesto, v ktorom činnosť pravidelne vykonáva, najviac vo výške ustanovenej pre zamestnancov podľa zákona o cestovných náhradách.

Ak po 1.6.2019 využije na cestovanie do iného miesta, ako je miesto, v ktorom činnosť pravidelne vykonáva, svoje vlastné osobné motorové vozidlo nezahrnuté do obchodného majetku, môže si uplatniť do daňových výdavkov okrem výdavkov za spotrebované pohonné látky aj výdavky (náklady) do výšky základnej náhrady za každý 1 km jazdy podľa zákona o cestovných náhradách, a to v prípade 

  • ak vozidlo nebolo u tohto daňovníka zahrnuté do obchodného majetku v predchádzajúcich obdobiach 
  • a ak neuplatňuje výdavky na spotrebu pohonných látok vo forme paušálnych výdavkov do výšky 50 % z celkového preukázaného nákupu pohonných látok podľa § 19 ods. 2 písm. e) bodu 2 zákona o dani z príjmov. 

Zdroj: info@atc.sk, tel: +421 2 50 22 94 11, web: www.atc.sk