Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > Účtovný a daňový servis > Zvýšenie sumy životného minima od 01. júla 2023 do...
Účtovný a daňový servis

Zvýšenie sumy životného minima od 01. júla 2023 do 30. júna 2024

Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca / 14. 8. 2023

Od. 01. júla 2023 nadobúda účinnosť Opatrenie č. 220/2023 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zo dňa 14. júna 2023 o úprave súm životného minima.

Suma životného minima sa zvyšuje v závislosti od zmien koeficientu rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností. Tieto údaje agreguje Štatistický úrad SR a poskytuje ich Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny. Rozhodujúcim obdobím pre určenie koeficientu je od apríla minulého roka do apríla tohto roka. V tomto období dosiahol koeficient rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností hodnotu 14,7 %.

Znamená to, že suma životného minima sa zvýši o 14,7 % a nové zvýšené sumy budú platné od 01. júla 2023 do 30. júna 2024.

Sumy životného minima sa zmenia nasledovne:

  • Jedna plnoletá fyzická osoba zo sumy 234,42 EUR (do 30.06.2023) na sumu 268,88 EUR (od 01.07.2023)
  • Ďalšia spoločne posudzovaná osoba zo sumy 163,53 EUR (do 30.06.2023) na sumu 187,57 EUR (od 01.07.2023)
  • Nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa zo sumy 107,03 EUR (do 30.06.2023) na sumu 122,77 EUR (od 01.07.2023).

Na zmeny životného minima sú naviazané viaceré sociálne a daňové veličiny, ktorých výška sa spravidla mení od 01.01. nasledujúceho kalendárneho roka. Výnimku predstavuje rodičovský príspevok, ktorý sa tentokrát nezvýši od 01. januára 2024, ale už od 01. augusta 2023 nasledovne:

  • Ak rodič nepoberal materské 345,20 EUR
  • Ak rodič poberal materské 473,30 EUR

Zdroj: info@atc.sk, tel: +421 2 50 22 94 11, web: www.atc.sk