Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > Účtovný a daňový servis > Zvýšenie sumy stravného a sumy za každý 1 km jazdy...
Účtovný a daňový servis

Zvýšenie sumy stravného a sumy za každý 1 km jazdy od 1. septembra 2022

Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca / 31. 8. 2022

Dňa 6.8.2022 boli v Zbierke zákonov SR vyhlásené 2 opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky:

  1. opatrenie o sumách stravného (Opatrenie č. 281/2022 Z. z.),
  2. opatrenie o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách (Opatrenie č. 282/2022 Z. z.).

Obidve opatrenia nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2022.

Opatrenie č. 281/2022 Z. z. ustanovuje sumy stravného za pracovné cesty podľa § 5 ods. 2 a § 8 ods. 1 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cestovných náhradách“). Sumy stravného za pracovné cesty sú stanovené od 1.9.2022 vo výške:

  • pre časové pásmo 5 až 12 hodín trvania pracovnej cesty 6,40 eur (zvýšenie o 40 centov z pôvodnej sumy 6,00 eur stanovenej na obdobie od 1.5.2022 do 31.8.2022),
  • pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín trvania pracovnej cesty 9,60 eur (zvýšenie o 60 centov z pôvodnej sumy 9,00 eur stanovenej na obdobie od 1.5.2022 do 31.8.2022),
  • pre časové pásmo nad 18 hodín trvania pracovnej cesty 14,50 eur (zvýšenie o 80 centov z pôvodnej sumy 13,70 eur stanovenej na obdobie od 1.5.2022 do 31.8.2022).

Opatrenie č. 282/2022 Z. z. ustanovuje sumy základnej náhrady za každý 1 km jazdy podľa § 7 ods. 2 a § 8 ods. 1 zákona o cestovných náhradách. Sumy základnej náhrady za každý 1 km jazdy sú stanovené od 1.9.2022 vo výške:

  • pre jednostopové vozidlá a trojkolky 0,063 eura (zvýšenie z pôvodnej sumy 0,059 eura stanovenej na obdobie od 1.5.2022 do 31.8.2022),
  • pre osobné cestné motorové vozidlá 0,227 eura (zvýšenie z pôvodnej sumy 0,213 eura stanovenej na obdobie od 1.5.2022 do 31.8.2022).

Zdroj: info@atc.sk, tel: +421 2 50 22 94 11, web: www.atc.sk