Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Aktualizácie k verzii Leto 2019

Aktualizácie k verzii Leto 2019

Update POHODA, rel. 12205

K dispozícii od: 17. 10. 2019
Vzťahuje sa k verzii: POHODA, rel. 12203

Kvôli vyrovnaniu verzií databáz je potrebné stiahnuť a nainštalovať aj novú verziu pre Kasa Offline, rel. 12202.

V prípade pobočkového spracovania údajov zohrajte všetky balíčky z pobočiek na centrálu a až potom nainštalujte aktualizáciu programu POHODA, release 12205 na centrále i na pobočkách. Na centrále prostredníctvom povelu Súbor/Dátová komunikácia/Pobočkové spracovanie údajov/Odoslanie údajov vygenerujte balíček č. 1 pre každú pobočku. V agende Súbor/Účtovné jednotky založte na pobočkách z balíčka č. 1 novú účtovnú jednotku.

V rade POHODA E1 pri vložení zásoby s evidenčným číslom na položky novo vytváraného výrobného listu sa v agende Pohyby zobrazí jej správne množstvo, nedochádza už k prepočtu podľa množstva výrobku a jednotkového množstva zásoby.

Upravili sme automatické aktualizácie pre inštaláciu novej verzie POHODA Jeseň 2019, rel. 12300, ktorá bude zverejnená v týždni od 28.10.2019.

POZOR! Bez tohto update nedôjde k automatickému stiahnutiu verzie POHODA Jeseň 2019, ktorá bude zverejnená v týždni od 28.10.2019.

eKasa - podpora pre Elcom eFox /o len cez LAN komunikačné rozhranie s programom POHODA a FT4000B/FT5000B cez tlačový manažér, je naplánovaná do verzie POHODA Jeseň 2019. Aktuálne informácie aj o nových podporovaných výrobcoch nájdete na našej stránke: https://www.stormware.sk/pohoda/hw/

Update POHODA, rel. 12203

K dispozícii od: 03. 09. 2019
Vzťahuje sa k verzii: POHODA, rel. 12202

Kvôli vyrovnaniu verzií databáz je potrebné stiahnuť a nainštalovať aj novú verziu pre Kasa Offline, rel. 12202.

V prípade pobočkového spracovania údajov zohrajte všetky balíčky z pobočiek na centrálu a až potom nainštalujte aktualizáciu programu POHODA, release 12203 na centrále i na pobočkách. Na centrále prostredníctvom povelu Súbor/Dátová komunikácia/Pobočkové spracovanie údajov/Odoslanie údajov vygenerujte balíček č. 1 pre každú pobočku. V agende Súbor/Účtovné jednotky založte na pobočkách z balíčka č. 1 novú účtovnú jednotku.

POHODA E1 – Pri použití EAN kódu zo záložky Dodávatelia do predajných dokladov nevkladá program objednávací kód do poľa Poznámka.

V prípade čistej inštalácie programu POHODA s licenčným číslom na rok 2020 sa po spustení vyžaduje prihlásenie Admin s východiskovým heslom, ktoré obdrží zákazník spolu s licenčným číslom na rok 2020.

Update POHODA, rel. 12202

K dispozícii od: 14. 08. 2019
Vzťahuje sa k verzii: POHODA, rel. 12201

Kvôli vyrovnaniu verzií databáz je potrebné stiahnuť a nainštalovať aj novú verziu pre Kasa Offline, rel. 12202.

V prípade pobočkového spracovania údajov zohrajte všetky balíčky z pobočiek na centrálu a až potom nainštalujte aktualizáciu programu POHODA, release 12202 na centrále i na pobočkách. Na centrále prostredníctvom povelu Súbor/Dátová komunikácia/Pobočkové spracovanie údajov/Odoslanie údajov vygenerujte balíček č. 1 pre každú pobočku. V agende Súbor/Účtovné jednotky založte na pobočkách z balíčka č. 1 novú účtovnú jednotku.

eKasa

Pri tlači na online registračnú pokladnicu bolo povolené vrátenie platby za faktúru a úhrada dobropisu.

V prípade pripojenej pokladničnej zásuvky k online registračnej pokladnici sa automaticky otvorí zásuvka pri tlači dokladu.

eKasa FiskalPro – na bloček sa tlačí aj číslo predajky.

V prípade terminálového prístupu do programu POHODA sa nastavuje v agende Hardware zvlášť eKasa zariadenie pre každého terminálového užívateľa.

Sklady

Pri prenose prijatej objednávky do agend Výroba alebo Prevod sa prenáša pole Poznámka z jednotlivých položiek objednávky, nie z agendy Zásoby.

V rade POHODA E1 bol do agendy Výrobný list -> Výroba pridaný povel Združovanie položiek.

V rade POHODA E1 pri vkladaní zásoby do dokladu sa na dialógu Vloženie zásoby nastavuje správna merná jednotka i v prípade, že sa jedná o jednotku zo záložky Dodávatelia, ktorá je zároveň 2. alebo 3. mernou jednotkou uvedenou vo formulári agendy Zásoby.

XML

Bol opravený XML import faktúry a výdajky s väzbou na prijatú objednávku s príznakom rezervácie.

Upravili sme XML import faktúry s väzbou na vydanú zálohovú faktúru. Ak nie je na vydanej faktúre nastavená adresa, prevezme sa zo zálohovej faktúry.

Ak vstupný XML súbor neobsahuje variabilný symbol, vyplní sa po importu prijatej faktúry, ostatného záväzku a prijatej zálohovej faktúry podľa poľa Doklad. V prípade, že vo vstupnom XML súbore nie je uvedené ani pole Doklad, nastaví sa variabilný symbol podľa poľa Číslo (s výnimkou importu prijatej faktúry).

Ostatné

Program POHODA už kontroluje stav operačného systému Windows. Ak nenájde potrebné aktualizácie operačného systému (KB3118401), zobrazí hlásenie „Pre správnu funkciu programu je najskôr nutné aktualizovať Váš operačný systém. Program bude ukončený.“ Môže nastať situácia, že operačný systém bude zobrazovať, že je plne aktualizovaný, napriek tomu program POHODA po spustení zobrazí rovnaké hlásenie a ukončí sa. V tomto prípade bude nutné aktualizáciu vykonať ručne. Ďalšie potrebné aktualizácie si môžete stiahnuť tu.
Vyžadovaná aktualizácia opravuje C Runtime (CRT) nutnú pre správny chod programu.

Pri opätovnom otvorení agendy Likvidácia z agend Pokladňa alebo Banka už nedochádza k zašednutiu vyhľadávacieho poľa na štandardnej lište.

V radoch POHODA SQL a E1 bolo upravené vyhľadávanie záznamov pri písaní v textových stĺpcoch.

Pri odosielaní e-mailu pomocou SMTP serveru už nedochádza k znehodnoteniu názvu prílohy v prípade, že názov súboru je dlhší ako 54 znakov.

Update POHODA, rel. 12201

K dispozícii od: 11. 07. 2019
Vzťahuje sa k verzii: POHODA, rel. 12200

Kvôli vyrovnaniu verzií databáz je potrebné stiahnuť a nainštalovať aj novú verziu pre Kasa Offline, rel. 12201. Jedná sa o plnú inštaláciu programu.

V prípade pobočkového spracovania údajov zohrajte všetky balíčky z pobočiek na centrálu a až potom nainštalujte aktualizáciu programu POHODA, release 12201 na centrále i na pobočkách. Na centrále prostredníctvom povelu Súbor/Dátová komunikácia/Pobočkové spracovanie údajov/Odoslanie údajov vygenerujte balíček č. 1 pre každú pobočku. V agende Súbor/Účtovné jednotky založte na pobočkách z balíčka č. 1 novú účtovnú jednotku.

Pre eKasa pokladnice od firmy Elcom bola pridaná podpora online predaja z programu POHODA. Nastavenie vykonáte v agende Hardware vybraním zariadenia eKasa Euro a následne príslušného typu pokladne. Pre správnu funkčnosť je potrebné mať v pokladnici nahranú poslednú aktualizáciu, ktorá podporuje funkciu PC online sale.

Pri aktualizácii programu POHODA sa vykoná inštalácia Elcomm.dll knižnice, ktorá slúži na komunikáciu s pokladňami EURO online.