Zoznam dokladov pre import

Posledná aktualizácia 20. 05. 2020

Upozornenie: XML komunikácia verzia 1.x nie je od verzie programu POHODA Leto 2013, release 10400 podporovaná. Odporúčame všetkým užívateľom zvážiť prechod na novšiu verziu 2.x.

Faktury

Popis spracovania: Podrobnosti spracovania
Schéma verzia 2.x: ../schema/version_2/invoice.xsd
Príklady na stiahnutie
popis
verzia 2.x
Faktúra bez adresy; Faktúra s adresou bez väzby na Adresár; Faktúra s adresou s väzbou na Adresár.
Faktúra s textovou a skladovou položkou.
Faktúra s položkou "Ručný odpočet zálohy".
Faktúra s položkou "Odpočet zálohy" (väzba na vydanú zálohovú faktúru).
Faktúra s položkou "Odpočet zálohy v cudzej mene" (väzba na vydanú zálohovú faktúru).
Faktúra v cudzej mene bez položiek; Faktúra v cudzej mene s položkami.
Faktúra s adresou – väzba cez externé ID na Adresár.
Faktúra s väzbou na doklad (väzba na celý doklad).
Faktúra s väzbou na doklad (väzba cez položky dokladu).
Faktúra - vytvorenie storno dokladu (vytvorenie väzby stornovaný - stornujúcí doklad).
Faktúra s adresou – väzba na adresár cez atribút linkToAddress

Objednávky

Popis spracovania: Podrobnosti spracovania
Schéma verzia 2.x: ../schema/version_2/order.xsd
Príklady na stiahnutie
popis
verzia 2.x
Prijatá objednávka s textovou a skladovou položkou (Adresa na doklade bez väzby).
Vydaná objednávka s text. položkou (väzba na adresu); Vydaná objednávka v cudzej mene bez položiek.
Zmazanie objednávky, použite bloku actiontype element delete.

Ponuky

Popis spracovania: Podrobnosti spracovania
Schéma verzia 2.x: ../schema/version_2/offer.xsd
Príklady na stiahnutie
popis
verzia 2.x
Ponuka so skladovou a textovou položkou (väzba na adresu z programu POHODA).

Dopyty

Popis spracovania: Podrobnosti spracovania
Schéma verzia 2.x: ../schema/version_2/enquiry.xsd
Príklady na stiahnutie
popis
verzia 2.x
Dopyt so skladovou a textovou položkou (väzba na adresu z programu POHODA).

Interné doklady

Popis spracovania: Podrobnosti spracovania
Schéma verzia 2.x: ../schema/version_2/intDoc.xsd
Príklady na stiahnutie
popis
verzia 2.x
Interný doklad bez položiek (adresa bez väzby na program POHODA).
Interný doklad s textovými položkami (adresa bez väzby na program POHODA).
Interný doklad bez položiek v cudzej mene (adresa bez väzby na program POHODA).

Pokladničné doklady

Popis spracovania: Podrobnosti spracovania
Schéma verzia 2.x: ../schema/version_2/voucher.xsd
Príklady na stiahnutie
popis
verzia 2.x
Pokladničný doklad bez položiek (adresa bez väzby na program POHODA).
Pokladničný doklad s textovými položkami (adresa bez väzby); Pokladničný doklad so skladovými položkami (adresa bez väzby).
Pokladničný doklad v cudzej mene bez položiek (adresa bez väzby); Pokladničný doklad v cudzej mene s položkami (adresa bez väzby).
Pokladničný doklad s likvidáciou Vydanej faktúry.

Príjemky

Popis spracovania: Podrobnosti spracovania
Schéma verzia 2.x: ../schema/version_2/prijemka.xsd
Príklady na stiahnutie
popis
verzia 2.x
Príjemka so skladovými položkami (adresa bez väzby na program POHODA).
Príjemka s položkou typu "Vedlajšie náklady".

Výdajky

Popis spracovania: Podrobnosti spracovania
Schéma verzia 2.x: ../schema/version_2/vydejka.xsd
Príklady na stiahnutie
popis
verzia 2.x
Výdajka so skladovou a textovou položkou (adresa bez väzby na program POHODA).
Výdajka so skladovou položkou (adresa s väzbou na Adresar cez extId).

Prevodky

Popis spracovania: Podrobnosti spracovania
Schéma verzia 2.x: ../schema/version_2/prevodka.xsd
Príklady na stiahnutie
popis
verzia 2.x
Prevodka na sklad (prenesenie dvoch skladových položiek z rôznych skladov).
Prevodka na sklad (rozdelenie výdaju a príjmu).
Prevodka na sklad (odložený príjem).

Výroba

Popis spracovania: Podrobnosti spracovania
Schéma verzia 2.x: ../schema/version_2/vyroba.xsd
Príklady na stiahnutie
popis
verzia 2.x
Výroba - import jedného výrobku.

Predajky

Popis spracovania: Podrobnosti spracovania
Schéma verzia 2.x: ../schema/version_2/prodejka.xsd
Príklady na stiahnutie
popis
verzia 2.x
Predajka so skladovou a textovou položkou (adresa bez väzby na program POHODA).
Predajka bez položiek (adresa bez väzby na program POHODA).
Predajka s kombinovanou úhradou v hotovosti a stravnými lístkami.

Adresy

Popis spracovania: Podrobnosti spracovania
Schéma verzia 2.x: ../schema/version_2/addressbook.xsd
Príklady na stiahnutie
popis
verzia 2.x
Vytvorenie hlavnej a kontaktnej adresy.
Vytvorenie adresy s väzbou na externý systém (extID).
Vytvorenie adresy obsahujúcej v názve špeciálny znak, napr. "&" .
Aktualizačný import adresy, použitie bloku actiontype element update.
Aktualizácia adresy a väzby na externý systém (extID) na základe IČO s pridaním neexistujúcej adresy.
Import adresy - kontrola duplicity existujúceho záznamu podľa firmy.
Import adresy - kontrola duplicity existujúceho záznamu podľa extId.
Zmazanie Adresy, použitie bloku actiontype element delete.

Zásoby

Popis spracovania: Podrobnosti spracovania
Schéma verzia 2.x: ../schema/version_2/stock.xsd
Príklady na stiahnutie
popis
verzia 2.x
Vytvorenie skladovej zásoby typu "Karta".
Vytvorenie skladovej zásoby: použitie bloku actiontype element add , import nového záznamu.
Aktualizačný import: použitie bloku actiontype element update, filtrovanie podľa kódu zásoby.
Aktualizačný import: použitie bloku actiontype element update, filtrovanie podľa kódu, názvu zásoby a skladu.
Zmazanie zásoby: použitie bloku actiontype element delete, filtrovanie podľa kódu zásoby

Dodávatelia zásoby (iba Pohoda E1)

Popis spracovania: Podrobnosti spracovania
Schéma verzia 2.x: ../schema/version_2/supplier.xsd
Príklady na stiahnutie
popis
verzia 2.x
Import dodávateľa zásoby na skladovú zásbou

Zákazky

Popis spracovania: Podrobnosti spracovania
Schéma verzia 2.x: ../schema/version_2/contract.xsd
Príklady na stiahnutie
popis
verzia 2.x
Import zákazky.

Členenie skladov

Popis spracovania: Podrobnosti spracovania
Schéma verzia 2.x: ../schema/version_2/offer.xsd
Príklady na stiahnutie
popis
verzia 2.x
Import členenia.

Sklady

Popis spracovania: Podrobnosti spracovania
Schéma verzia 2.x: ../schema/version_2/store.xsd
Príklady na stiahnutie
popis
verzia 2.x
Import skladov.

Voliteľné parametre

Popis spracovania: Podrobnosti spracovania
Schéma verzia 2.x: ../schema/version_2/parameter.xsd
Príklady na stiahnutie
popis
verzia 2.x
Príklad importu parametrov ponúk:

Predkontácie (iba podvojné účtovníctvo)

Popis spracovania: Podrobnosti spracovania
Schéma verzia 2.x: ../schema/version_2/list.xsd
Príklady na stiahnutie
popis
verzia 2.x
Príklad požiadavky na vytvorenie predkontácie.

Užívateľské zoznamy

Popis spracovania: Podrobnosti spracovania
Schéma verzia 2.x: ../schema/version_2/list.xsd
Príklady na stiahnutie
popis
verzia 2.x
Príklad požiadavky na vytvorenie užívateľských zoznamov.

Parametre internetového obchodu

Popis spracovania: Podrobnosti spracovania
Schéma verzia 2.x: ../schema/version_2/intParam.xsd
Príklady na stiahnutie
popis
verzia 2.x
Príklad importu parametrov internetového obchodu.

Kategórie internetového obchodu

Popis spracovania: Podrobnosti spracovania
Schéma verzia 2.x: ../schema/version_2/category.xsd
Príklady na stiahnutie
popis
verzia 2.x
Príklad importu kategórii internetového obchodu.

Skupiny zásob

Popis spracovania: Podrobnosti spracovania
Schéma verzia 2.x: ../schema/version_2/groupStocks.xsd
Príklady na stiahnutie
popis
verzia 2.x
Príklad importu skupiny zásob.
Príklad aktualizačného importu skupiny zásob.

Inventúrne zoznamy

Popis spracovania: Podrobnosti spracovania
Schéma verzia 2.x: ../schema/version_2/inventoryLists.xsd
Príklady na stiahnutie
popis
verzia 2.x
Príklad importu inventúrneho zoznamu.

Číselné rady

Popis spracovania: Podrobnosti spracovania
Schéma verzia 2.x: ../schema/version_2/numericalSeries.xsd
Príklady na stiahnutie
popis
verzia 2.x
Príklad importu - Číslený rad pre agendu "Vydané faktury".

Dôvody spracúvania údajov GDPR

Popis spracovania: Podrobnosti spracovania
Schéma verzia 2.x: ../schema/version_2/GDPR.xsd
Príklady na stiahnutie
popis
verzia 2.x
Príklad importu - Dôvody spracúvania údajov GDPR.