Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Zoznam dokladov pre import

Posledná aktualizácia 12. 10. 2022

Faktúry

Popis spracovania:Podrobnosti spracovania
Schéma verzia 2.x:../schema/version_2/invoice.xsd
Príklady na stiahnutie
popis
verzia 2.x
Faktúra bez adresy; Faktúra s adresou bez väzby na Adresár; Faktúra s adresou s väzbou na Adresár.
Faktúra s textovou a skladovou položkou.
Faktúra s položkou "Ručný odpočet zálohy".
Faktúra s položkou "Odpočet zálohy" (väzba na vydanú zálohovú faktúru).
Faktúra s položkou "Odpočet zálohy v cudzej mene" (väzba na vydanú zálohovú faktúru).
Faktúra v cudzej mene bez položiek; Faktúra v cudzej mene s položkami.
Faktúra s adresou – väzba cez externé ID na Adresár.
Faktúra s väzbou na doklad (väzba na celý doklad).
Faktúra s väzbou na doklad (väzba cez položky dokladu).
Faktúra - vytvorenie storno dokladu (vytvorenie väzby stornovaný - stornujúcí doklad).
Faktúra s adresou – väzba na adresár cez atribút linkToAddress
Likvidácia faktúry bez väzby.
Import faktúry a vytvorenie PDF súboru na disk „v jednom kroku“.

Objednávky

Popis spracovania:Podrobnosti spracovania
Schéma verzia 2.x:../schema/version_2/order.xsd
Príklady na stiahnutie
popis
verzia 2.x
Prijatá objednávka s textovou a skladovou položkou (Adresa na doklade bez väzby).
Vydaná objednávka s text. položkou (väzba na adresu); Vydaná objednávka v cudzej mene bez položiek.
Zmazanie objednávky, použite bloku actiontype element delete.

Ponuky

Popis spracovania:Podrobnosti spracovania
Schéma verzia 2.x:../schema/version_2/offer.xsd
Príklady na stiahnutie
popis
verzia 2.x
Ponuka so skladovou a textovou položkou (väzba na adresu z programu POHODA).

Dopyty

Popis spracovania:Podrobnosti spracovania
Schéma verzia 2.x:../schema/version_2/enquiry.xsd
Príklady na stiahnutie
popis
verzia 2.x
Dopyt so skladovou a textovou položkou (väzba na adresu z programu POHODA).

Interné doklady

Popis spracovania:Podrobnosti spracovania
Schéma verzia 2.x:../schema/version_2/intDoc.xsd
Príklady na stiahnutie
popis
verzia 2.x
Interný doklad bez položiek (adresa bez väzby na program POHODA).
Interný doklad s textovými položkami (adresa bez väzby na program POHODA).
Interný doklad bez položiek v cudzej mene (adresa bez väzby na program POHODA).

Pokladničné doklady

Popis spracovania:Podrobnosti spracovania
Schéma verzia 2.x:../schema/version_2/voucher.xsd
Príklady na stiahnutie
popis
verzia 2.x
Pokladničný doklad bez položiek (adresa bez väzby na program POHODA).
Pokladničný doklad s textovými položkami (adresa bez väzby); Pokladničný doklad so skladovými položkami (adresa bez väzby).
Pokladničný doklad v cudzej mene bez položiek (adresa bez väzby); Pokladničný doklad v cudzej mene s položkami (adresa bez väzby).
Pokladničný doklad s likvidáciou Vydanej faktúry.

Príjemky

Popis spracovania:Podrobnosti spracovania
Schéma verzia 2.x:../schema/version_2/prijemka.xsd
Príklady na stiahnutie
popis
verzia 2.x
Príjemka so skladovými položkami (adresa bez väzby na program POHODA).
Príjemka s položkou typu "Vedlajšie náklady".

Výdajky

Popis spracovania:Podrobnosti spracovania
Schéma verzia 2.x:../schema/version_2/vydejka.xsd
Príklady na stiahnutie
popis
verzia 2.x
Výdajka so skladovou a textovou položkou (adresa bez väzby na program POHODA).
Výdajka so skladovou položkou (adresa s väzbou na Adresar cez extId).
Výdajka s väzbou na prijatú objednávku (cez doklad).
Výdajka s väzbou na prijatú objednávku (cez položky).

Prevodky

Popis spracovania:Podrobnosti spracovania
Schéma verzia 2.x:../schema/version_2/prevodka.xsd
Príklady na stiahnutie
popis
verzia 2.x
Prevodka na sklad (prenesenie dvoch skladových položiek z rôznych skladov).
Prevodka na sklad (rozdelenie výdaju a príjmu).
Prevodka na sklad (odložený príjem).
Prevodka s väzbou na prijatú objednávku (cez doklad).
Prevodka s väzbou na prijatú objednávku (cez položky).

Výroba

Popis spracovania:Podrobnosti spracovania
Schéma verzia 2.x:../schema/version_2/vyroba.xsd
Príklady na stiahnutie
popis
verzia 2.x
Výroba - import jedného výrobku.
Výroba - zmena zloženia položiek výrobku (Pohoda E1).
Výroba - import výrobku do agendy Výroba s inými položkami (Pohoda E1).

Predajky

Popis spracovania:Podrobnosti spracovania
Schéma verzia 2.x:../schema/version_2/prodejka.xsd
Príklady na stiahnutie
popis
verzia 2.x
Predajka so skladovou a textovou položkou (adresa bez väzby na program POHODA).
Predajka bez položiek (adresa bez väzby na program POHODA).
Predajka s kombinovanou úhradou v hotovosti a stravnými lístkami.
Predajka s tlačou na eKasu (nastavené zariadenie eKasa v agende Nastavenie\Hardware).
Predajka s väzbou na prijatú objednávku (cez doklad).
Predajka s väzbou na prijatú objednávku (cez položky).
Predajka s väzbou na výdajku (cez doklad).

Banka

Popis spracovania:Podrobnosti spracovania
Schéma verzia 2.x:../schema/version_2/bank.xsd
Príklady na stiahnutie
popis
verzia 2.x
Bankový pohyp typu "Príjem" v EUR (bez automatickej likvidácie dokladov).
Bankový pohyp typu "Výdaj" v EUR (bez automatickej likvidácie dokladov)

Adresy

Popis spracovania:Podrobnosti spracovania
Schéma verzia 2.x:../schema/version_2/addressbook.xsd
Príklady na stiahnutie
popis
verzia 2.x
Vytvorenie hlavnej a kontaktnej adresy.
Vytvorenie adresy s väzbou na externý systém (extID).
Vytvorenie adresy obsahujúcej v názve špeciálny znak, napr. "&" .
Aktualizačný import adresy, použitie bloku actiontype element update.
Aktualizácia adresy a väzby na externý systém (extID) na základe IČO s pridaním neexistujúcej adresy.
Import adresy - kontrola duplicity existujúceho záznamu podľa firmy.
Import adresy - kontrola duplicity existujúceho záznamu podľa extId.
Zmazanie Adresy, použitie bloku actiontype element delete.
Import Adresy, nastavenie dôvodov spracovania údajov GDPR.
Aktualizačný import Adresy, nastavenie dôvodov spracovania údajov GDPR.

Zásoby

Popis spracovania:Podrobnosti spracovania
Schéma verzia 2.x:../schema/version_2/stock.xsd
Príklady na stiahnutie
popis
verzia 2.x
Vytvorenie skladovej zásoby typu "Karta".
Vytvorenie skladovej zásoby: použitie bloku actiontype element add , import nového záznamu.
Aktualizačný import: použitie bloku actiontype element update, filtrovanie podľa kódu zásoby.
Aktualizačný import: použitie bloku actiontype element update, filtrovanie podľa kódu, názvu zásoby a skladu.
Zmazanie zásoby: použitie bloku actiontype element delete, filtrovanie podľa kódu zásoby

Dodávatelia zásoby (iba Pohoda E1)

Popis spracovania:Podrobnosti spracovania
Schéma verzia 2.x:../schema/version_2/supplier.xsd
Príklady na stiahnutie
popis
verzia 2.x
Import dodávateľa zásoby na skladovú zásbou

Zákazky

Popis spracovania:Podrobnosti spracovania
Schéma verzia 2.x:../schema/version_2/contract.xsd
Príklady na stiahnutie
popis
verzia 2.x
Import zákazky.

Servis

Popis spracovania:Podrobnosti spracovania
Schéma verzie 2.x:../schema/version_2/ service.xsd
Príklady na stiahnutie
popis
verzia 2.x
Servis - import/založenie servisného záznamu.

Členenie skladov

Popis spracovania:Podrobnosti spracovania
Schéma verzia 2.x:../schema/version_2/offer.xsd
Príklady na stiahnutie
popis
verzia 2.x
Import členenia.

Sklady

Popis spracovania:Podrobnosti spracovania
Schéma verzia 2.x:../schema/version_2/store.xsd
Príklady na stiahnutie
popis
verzia 2.x
Import skladov.

Bankové účty

Popis zpracovania:Podrobnosti spracovania
Schéma verzie 2.x:../schema/version_2/ bankAccount.xsd
Príklady na stiahnutie
popis
verzia 2.x
Import bankového účtu.

Voliteľné parametre

Popis spracovania:Podrobnosti spracovania
Schéma verzia 2.x:../schema/version_2/parameter.xsd
Príklady na stiahnutie
popis
verzia 2.x
Príklad importu parametrov ponúk:

Predkontácie (iba podvojné účtovníctvo)

Popis spracovania:Podrobnosti spracovania
Schéma verzia 2.x:../schema/version_2/list.xsd
Príklady na stiahnutie
popis
verzia 2.x
Príklad požiadavky na vytvorenie predkontácie.

Užívateľské zoznamy

Popis spracovania:Podrobnosti spracovania
Schéma verzia 2.x:../schema/version_2/list.xsd
Príklady na stiahnutie
popis
verzia 2.x
Príklad požiadavky na vytvorenie užívateľských zoznamov.

Parametre internetového obchodu

Popis spracovania:Podrobnosti spracovania
Schéma verzia 2.x:../schema/version_2/intParam.xsd
Príklady na stiahnutie
popis
verzia 2.x
Príklad importu parametrov internetového obchodu.

Kategórie internetového obchodu

Popis spracovania:Podrobnosti spracovania
Schéma verzia 2.x:../schema/version_2/category.xsd
Príklady na stiahnutie
popis
verzia 2.x
Príklad importu kategórii internetového obchodu.

Skupiny zásob

Popis spracovania:Podrobnosti spracovania
Schéma verzia 2.x:../schema/version_2/groupStocks.xsd
Príklady na stiahnutie
popis
verzia 2.x
Príklad importu skupiny zásob.
Príklad aktualizačného importu skupiny zásob.

Inventúrne zoznamy

Popis spracovania:Podrobnosti spracovania
Schéma verzia 2.x:../schema/version_2/inventoryLists.xsd
Príklady na stiahnutie
popis
verzia 2.x
Príklad importu inventúrneho zoznamu.

Číselné rady

Popis spracovania:Podrobnosti spracovania
Schéma verzia 2.x:../schema/version_2/numericalSeries.xsd
Príklady na stiahnutie
popis
verzia 2.x
Príklad importu - Číslený rad pre agendu "Vydané faktury".

Dôvody spracúvania údajov GDPR

Popis spracovania:Podrobnosti spracovania
Schéma verzia 2.x:../schema/version_2/GDPR.xsd
Príklady na stiahnutie
popis
verzia 2.x
Príklad importu - Dôvody spracúvania údajov GDPR.