Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii

DPH v režime MOSS

XML komunikácia - zvláštny režim MOSS (Mini One Stop Shop).

Ak potrebujete vytvoriť v programe POHODA doklad v zvláštnom režime MOSS, musíte v programe POHODA zapnúť Historické sadzby DPHMini One Stop Shop (MOSS).

 • Historické sadzby DPH umožnia zadať vlastné percentuálne hodnoty sadzby DPH.
 • Mini One Stop Shop (MOSS) umožní registrovať špeciálny režim MOSS podľa kódu krajiny vrátane aktuálne platných sadzieb DPH.

Nastavenie programu POHODA pre MOSS

V agende Globálne nastavenie sekcia Dane nastavíte voľby "Ponúkať historické sadzby DPH""Mini One Stop Shop (MOSS)".

Zapnutím voľby sa sprístupní v ponuke Účtovníctvo/Daň z pridanej hodnoty agenda Sadzby DPH v EU, ktorá slúži k evidencii štátov spotreby EU, do ktorých poskytujete uvedené služby. Po vyplnení týchto záznamov je následne možné vytvárať doklady v zvláštnom režime MOSS, tj. určovať, akého štátu spotreby sa služba týká a aká zahraničná sadzba DPH má byť v doklade použitá.

Nastavenie XML dokladu v zvláštnom režime MOSS

 • Vstupný XML dokument musí obsahovať príznak "režim MOSS", element MOSS.
 • Na doklade v režime MOSS je možné nastavit dôkazné prostriedky (napr. bankové informácie alebo fakturačná adresa zákazníka), ktoré ste použili k stanovení miesta plnenia, element evidentiaryResourcesMOSS.
 • Na položke dokladu v režime MOSS je možné nastaviť druh poskytnutej služby, ktorá slúži ako podklad pre priznanie DPH MOSS, element typeServiceMOSS.
 • Na položke dokladu zadáte sadzbu DPH% hodnotu sadzby DPH pomocou historických sadzieb DPH, elementy rateVATpercentVAT.

Nastavenie príznaku režim MOSS na doklade
V hlavičke XML dokumentu uvediete element MOSS, ktorý sa odkazuje na vytvorenú registráciu DPH v EU, v režime MOSS v programe POHODA pomocou podelementu typ:ids.

 • typ:ids odkazuje na registrovaný kód krajiny v agende "Sadzby DPH v EU" v programe POHODA.

Nastavenie dôkazných prostriedkov na doklade
V hlavičke XML dokumentu uvediete element evidentiaryResourcesMOSS, ktorý sa pomocou podelementu typ:ids odkazuje na zoznam "Dôkazných prostriedkov" v režime MOSS v programe POHODA.

 • typ:ids odkazuje na dôkazný prostriedok v režime MOSS v programe POHODA.

Nastavenie druhu poskytnutej služby na položke dokladu
Na položke dokladu v XML dokumente uvediete element typeServiceMOSS, ktorý sa pomocou podelementu typ:ids odkazuje na zoznam "Druh poskytnutých služieb" v režime MOSS v programe POHODA.

 • typ:ids odkazuje na druh poskytnutej služby v režime MOSS v programe POHODA.

Nastavenie historickej sadzby DPH podľa elementu rateVAT

 • Pokiaľ bude nastavený na hodnotu "historyHigh", bude nastavená historická základná sadzba DPH.
 • Pokiaľ bude nastavený na hodnotu "historyLow", bude nastavená historická základná sadzba DPH.

Nastavenie % hodnoty historickej sadzby DPH podľa elementu percentVAT

 • Pokiaľ bude element uvedený, nastavte číselnú hodnotu sadzby DPH v rozsahu 0 - 100%. Táto sadzba bude použitá na položke dokladu.
Poznámka:

Pokiaľ vstupný XML dokument nebude obsahovat príznak "režim MOSS", element MOSS, bude v programe POHODA vytvorený štandardný doklad bez príznaku režimu MOSS.

XML komunikácia - vzorové príklady

 • Doklad v režime registrácie DPH v Čechách, režim MOSS.
  Sadzba 21 % DPH na položke dokladu. Doklad v cudzej mene. (Výpočet zdola - základom dane je cena bez DPH).
Príklad)
Cena lieku (bez DPH) je 100 CZK (sadzba 21 %).

DPH = 100 * 0,21 = 121 CZK
Cena s DPH = 100 + 21 = 121 CZK.

Vzorový príklad XML.

inv:invoiceHeader
  inv:invoiceTypeissuedInvoice/inv:invoiceType
  inv:date2015-01-14/inv:date
  inv:textImport XML, doklad v režime registrácie DPH v Čechách, režim MOSS./inv:text
  inv:regVATinEUissuedInvoice
    inv:idsSK/inv:ids
  /inv:regVATinEU
/inv:invoiceHeader
inv:invoiceItem
   inv:textVzorový príklad./inv:text
   inv:noteCena lieku (bez DPH) je 100 CZK (sadzba 21 %)./inv:note
   inv:quantity1/inv:quantity
   inv:payVATfalse/inv:payVAT
   inv:rateVAThistoryHigh/inv:rateVAT
   inv:percentVAT21/inv:percentVAT
   inv:foreignCurrency
     typ:unitPrice100/typ:unitPrice
     typ:price100/typ:price
     typ:priceVAT21/typ:priceVAT
   /inv:foreignCurrency
/inv:invoiceItem

STIAHNUŤ

Ukážka importu XML do programu POHODA