Historická sadzba DPH

XML komunikácia - historické sadzby DPH na položke dokladu

Ak potrebujete zadať na položke dokladu inú sadzbu DPH, ako sú aktuálne sadzby DPH, musíte v programe POHODA použiť Historické sadzby DPH.

Historické sadzby DPH Vám umožnia zadať vlastnú percentuálnu sadzbu DPH. Túto variantu najčastejšie využijete pri vytváraní dokladov v cudzej mene podľa legislatívy danej krajiny alebo v prípade, keď budete potrebovať zadávať na doklady vytvárané k aktuálnemu dátumu sadzby DPH, ktoré boli platné v predchádzajúcich rokoch, napr. pri odpočte zálohy.

Pokiaľ potrebujete zadat vlastné hodnoty sadzby DPH na položke dokladu, musíte vo vstupnom XML dokumente uviesť elementy rateVATpercentVAT.

Ďalej je potrebné upravit nastavenie programu POHODA. V agende Globálne nastavenie sekcia Dane nastavíte voľbu Ponúkať historické sadzby DPH

Nastavenie historickej sadzby DPH podľa elementu rateVAT.

  • Pokiaľ bude nastavený na hodnotu "historyHigh", bude nastavená historická základná sadzba DPH.
  • Pokiaľ bude nastavený na hodnotu "historyLow", bude nastavená historická znížená sadzba DPH.

Nastavenie percentuálnej hodnoty historickej sadzby DPH podľa elementu percentVAT.

  • Pokiaľ bude element uvedený, nastavte číselnú hodnotu sadzby DPH v rozsahu 0 - 100%. Táto sadzba bude použitá na položke dokladu.
  • Pokiaľ bude nastavený na hodnotu "historyLow", bude nastavená historická znížená sadzba DPH.

XML komunikácia - vzorové príklady

  • Historická sadzba 19% DPH na položke dokladu. Doklad v EUR. (Výpočet zdola - základom dane je cena bez DPH).
Príklad)
Cena lieku (bez DPH) je 10 EUR (sadzba 19 %).

DPH = 10 * 0,19 = 1,9 EUR
Cena s DPH = 10 + 1,9 = 11,9 EUR

Vzorový príklad XML.

inv:invoiceItem
   inv:textVzorový príklad./inv:text
   inv:noteCena lieku (bez DPH) je 10 EUR (sadzba 19 %)./inv:note
   inv:quantity1/inv:quantity
   inv:payVATfalse/inv:payVAT
   inv:rateVAThistoryHigh/inv:rateVAT
   inv:percentVAT19/inv:percentVAT
   inv:homeCurrency
     typ:unitPrice10/typ:unitPrice
     typ:price10/typ:price
     typ:priceVAT1.9/typ:priceVAT
   /inv:homeCurrency
/inv:invoiceItem

STIAHNUŤ

Ukážka importu XML do programu POHODA