Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Centrála

S pojmom Centrála sa stretnú tí užívatelia ekonomické systému POHODA, ktorí využívajú pobočkové spracovanie údajov alebo PSÚ. To umožňuje zhrávanie údajov z firemných pobočiek alebo klientov účtovných firiem. V praxi to znamená, že doklady z jednej účtovnej jednotky môžu byť vytvárané na niekoľkých navzájom neprepojených miestach (napr. pobočkách).

Údaje účtovnej jednotky sa však zhromažďujú do jednej centrálnej databázy. Medzi centrálou a pobočkou potom môže dochádzať k výmene údajov obidvomi smermi, a to pomocou dátových súborov, ktorým sa hovorí balíčky údajov.

Pre správne sprevádzkovanie PSÚ je potrebné mať zakúpenú samostatnú základnú licenciu systému POHODA, a to pre každú budúcu pobočku a pre centrálnu databázu (centrálu) ešte tzv. dátovú centrálu, ktorá je označená ako POHODA PSÚ.

Nastavenie PSÚ prebieha v niekoľkých krokoch, od nastavenia centrály, všetkých pobočiek, ktoré budú pre výmenu údajov využívané, cez nastavenie príslušných volieb pre automatické odosielanie a príjmy balíčkov údajov až po definíciu práv pre jednotlivé pobočky i pre centrálu. Jedným z krokov je rovnako vytvorenie pobočiek na vzdialenom pracovisku.


Mohlo by Vás taktiež zaujímať:

Elektronické bankovníctvo
XML komunikácia

Stiahnutie programu POHODA Start
  • 500 záznamov v účtovnom denníku
  • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
  • 200 záznamov v agende skladových pohybov
  • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
  • 100 záznamov v ostatných agendách
  • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 132736 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť
Stiahnutie programu Pitný režim POHODA
Vyplňte e-mail: