Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Mzda

V zmysle legislatívy je mzda úhrnom všetkých hrubých príjmov zo závislej činnosti a funkčných pôžitkov bez príjmov, ktoré sú od dane oslobodené alebo ktoré nie sú predmetom dane. Mzda má obvykle charakter peňažný, no zákon umožňuje, aby bola poskytovaná i ako plnenie peňažnej hodnoty (naturálna mzda).

Spracovanie miezd patrí k veľmi náročným činnostiam. I pri malom počte zamestnancov musí mzdová účtovníčka disponovať značným množstvom vedomostí z oblasti pracovného práva, sociálneho zabezpečenia, zdravotného poistenia, daňových zákonov, účtovníctva a celého radu ďalších súvisiacich odborov. Mzda sa dohodne v kolektívnej zmluve, v pracovnej zmluve alebo v inej individuálnej zmluve, príp. môže byť stanovená vnútorným predpisom zamestnávateľa a mzdovým výmerom. Mzda musí byť dohodnutá písomne pred výkonom práce, za ktorú prislúcha.

Mzdová evidencia programu POHODA umožňuje spracovanie miezd neobmedzeného počtu zamestnancov.

Ku každému z nich je možné nastaviť množstvo individuálnych záznamov a údajov. Mzdy sú automaticky zaúčtované do denníka a užívateľ programu má možnosť vykonať i ročné zúčtovanie záloh dane z príjmov. Program dokáže vytvoriť hotovostné doklady a príkazy na úhradu bezhotovostných platieb miezd, zrážok, odvodov daní a poistení.


Mohlo by Vás takiež zaujímať

Personalistika v POHODE
CRM

Stiahnutie programu POHODA Start
  • 500 záznamov v účtovnom denníku
  • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
  • 200 záznamov v agende skladových pohybov
  • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
  • 100 záznamov v ostatných agendách
  • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 132736 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť
Stiahnutie programu Pitný režim POHODA
Vyplňte e-mail: