Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODOVÝ slovník > Typy skladových zásob

Typy skladových zásob

Skladová zásoba môže byť svojim charakterom zaradená do niekoľkých typov. S členením skladových zásob pracujú i užívatelia v účtovnom programe POHODA.

Jednoduché (bezpoložkové) zásoby:

 • Karta
  Ide o bežný typ zásoby bez akýchkoľvek položiek.
 • Služba
  Tento typ zásoby sleduje stav zásob, eviduje pohyby a váženú nákupnú cenu. Nevstupuje do celkového ocenenia skladov a pri vedení skladov spôsobom A sa o nej neúčtuje. Túto zásobu je možné vložiť do zásoby typu Výrobok. Výpočet váženej nákupnej ceny sa pri službe nepriemeruje, do ocenenia vstupuje iba čistý príjem.
 • Textová
  Ide o typ zásoby, ktorý nesleduje stav zásob a neovplyvňuje ocenenie skladov.

Položkové zásoby:

Tieto zásoby sa skladajú z jednoduchých bezpoložkových zásob alebo zo zásoby typu Výrobok.

 • Súprava
  Je zložená z jednotlivých zásob. Súprava prakticky nemá vlastný stav zásoby, pretože pri vyskladnení dochádza k úprave stavu pri zásobách, z ktorých sa súprava skladá. Ceny súpravy sú potom súčtom cien dielčích položiek.
 • Komplet
  Môžeme povedať, že ide o rovnaký typ zásoby ako Súprava s tým rozdielom, že umožňuje upraviť predajné ceny celého kompletu ručnou úpravou čiastok v tabuľke položiek.
 • Výrobok
  Zásoba tohto typu je tvorená z jednotlivých zásob. Výrobok sa naskladňuje pomocou agendy Výroba a vyskladňuje ako jedna ucelená položka pod určeným názvom výrobku.

Mohlo by Vás taktiež zaujímať:

Funkcionalita skladovej evidencie v systéme POHODA E1
Čo sú zviazané zásoby?

Stiahnutie programu POHODA Start
 • 500 záznamov v účtovnom denníku
 • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
 • 200 záznamov v agende skladových pohybov
 • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
 • 100 záznamov v ostatných agendách
 • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 125711 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť
Stiahnutie programu Pitný režim POHODA
Vyplňte e-mail: