Skip Navigation LinksSTORMWARE > Cenové zvýhodnenie prechodu na online

Cenové zvýhodnenie prechodu z POHODA PSÚ na online riešenie prístupu do programu POHODA

Patríte k zákazníkom, ktorí využívajú spoločne s programom POHODA taktiež pobočkové spracovanie údajov? Možno tiež uvažujete nad tým, že by ste ho opustili a prešli na modernejší spôsob práce ...
Čo tak skúsiť online prístup?

Až do 31. 12. 2014 Vám poskytneme pri prechode z POHODA PSÚ na online riešenie cenové zvýhodnenie. Zoznámte sa s našou ponukou.

Stiahnite si leták s popisom online riešenia.

Výhody online riešenia prístupu do programu POHODA

Online forma prístupu do programu POHODA cez internet umožňuje užívateľom z rôznych pobočiek alebo externým účtovníkom vstupovať do systému POHODA priamo. Komunikácia prebieha zabezpečene cez internet. Z hľadiska programu sa externí pracovníci javia, ako keby pracovali priamo v lokálnej sieti. Odpadáva tu zhrávanie údajov a odmenou sú vždy aktuálne informácie v reálnom čase. V radoch POHODA SQL a POHODA E1 môžete pre jednotlivé pobočky alebo pracovníkov nastaviť prístupové práva nielen podľa konkrétnych agend, ale i podľa číselných radov dokladov.

Aké ponuky sme si pre Vás pripravili?

a) Zľava na SERVIS 2015 – zľava vo výške 50 % z poplatku za SERVIS 2015 k produktu POHODA PSÚ. V tomto roku tak zaplatíte (namiesto 99 €) 49,50 €.

b) Cenové zvýhodnenie prechodu na online riešenie - cenové zvýhodnenie prechodu na online riešenie pri zrušení POHODA PSÚ a licencií pobočiek.

Prechod z POHODA PSÚ na online riešenie formou výmeny aktuálnych licencií pobočiek za sieťové prídavné licencie CALx, alebo rozšírenie licencie na sieťovú verziu NETx s prídavným doplatkom cenového rozdielu.

Podmienky akčnej ponuky pre existujúcich zákazníkov produktu POHODA PSÚ:

 • 1. a) Cenové zvýhodnenie na prechod z POHODA PSÚ na online formu prístupu do programu POHODA sa vzťahuje na výmenu a dokúpenie sieťových prídavných licencií (CALx) a je určené iba pre užívateľov programu POHODA so zaplatenou službou SERVIS 2014.
  b) Cenové zvýhodnenie na prechod z POHODA PSÚ na online formu prístupu do programu POHODA sa vzťahuje na výmenu a dokúpenie rozšírenia (NETx) – z 1PC na NET3, z NET3 na NET5, z 1PC na NET5.
 • 2. Akčná ponuka na prechod z POHODA PSÚ na online formu prístupu do programu POHODA je časovo obmedzená a platí od 01. 09. 2014 do 31. 12. 2014.
 • 3. Zákazník, ktorý chce cenové zvýhodnenie uplatniť, musí byť vlastníkom ako licencie pobočky, tak licencie centrály s doplnkom POHODA PSÚ.
 • 4. Pri využití cenového zvýhodnenia prechodu na online formu prístupu do programu POHODA bude zrušený doplnok POHODA PSÚ a zároveň budú deaktivované a zaniknú licencie pobočiek.
 • 5. Cenové zvýhodnenie je možné uplatniť priamo na centrále alebo na pobočkách spoločnosti STORMWARE, prostredníctvom telefónu +421 2 59 429 911, e-mailu: info@stormware.sk alebo u ktoréhokoľvek obchodného partnera spoločnosti STORMWARE. Zľavu nie je možné uplatniť v e-shope.
 • 6. Spoločnosť STORMWARE si vyhradzuje právo individuálne posúdiť poskytnutie cenového zvýhodnenia konkrétnym užívateľom.
Stiahnutie programu POHODA Start
 • 500 záznamov v účtovnom denníku
 • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
 • 200 záznamov v agende skladových pohybov
 • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
 • 100 záznamov v ostatných agendách
 • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 123144 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť
Stiahnutie programu Pitný režim POHODA
Vyplňte e-mail: