Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Mzdová uzávierka

Šikovné funkcie pre spracovanie miezd na prelome rokov a ročné zúčtovanie dane

Obdobie od januára do marca je neodmysliteľne spojené s uzatvorením starého roka, vystavením miezd na začiatku roka nového a zostavením ročného zúčtovania dane. Mzdovým účtovníkom tak nastáva zdanlivo nikdy nekončiaci proces kontrol, kompletizácie a spracovania dokladov. Hlavné termíny sú pritom zákonom pevne dané, takže nezostáva nič iné, ako časovú úsporu hľadať v jednoduchších postupoch a šikovných skratkách v ekonomickom systéme POHODA.
 

Máte o školenie záujem?
alebo zavolajte na
02 59 429 911

O čom určite budeme hovoriť?

Nevyhnutné kontrolné operácie a účtovanie na prelome období

Ukončenie roka a vystavenie miezd v novom roku

Tlačivo Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti a daňového bonusu a nastavenia v záložke Dane

Praktické tipy, ako na rýchle zostavenie ročného zúčtovania preddavkov na daň

Tlačivá súvisiace s ročným zúčtovaním preddavkov na daň a hlásenie o vyúčtovaní dane zamestnávateľa za predchádzajúci rok

Postup pri vyplnení záložky ELDP pre uzávierkou

A chýbať nebude ani predstavenie užitočných tlačových zostáv

Komu sa školenie môže hodiť?

Školenie je určené pre všetky mzdových účtovníkov, ktorí v programe POHODA budú uzatvárať rok, spracovávať ročné zúčtovanie dane a odosielať vyúčtovanie dane na finančný úrad. Predpokladom úspešného absolvovania kurzu je predovšetkým dobrá orientácia v programe POHODA a znalosť mzdovej problematiky.

Kategória: D  ? Program POHODA poznám a ovládam pomerne dobre.

Ďalšie školenie z tejto kategórie >


Tento kurz je vhodný pre pokročilých užívateľov programu POHODA. Aby ste z neho mali čo najväčší úžitok, odporúčame predtým absolvovať školenie Základné vedomosti, PersonalistikaMzdy v programe POHODA.

Školenie k programu POHODA:
Mzdová uzávierka
49 EUR bez DPH
V cene získate:
  • pripojovací odkaz k online vysielaniu
  • podrobný manuál a ďalšie materiály v elektronickej podobe
Ako kurz prebieha:
  • školenie sa uskutoční vo vybranom termíne online cez aplikáciu Microsoft Teams  ? Aplikáciu nemusíte do počítača inštalovať, stačí kliknúť na odkaz, ktorý vám zašleme na e-mail vyplnený pri objednávke.
  • naše stretnutie bude trvať asi 2 hodiny (podľa počtu účastníkov)