Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Odborné školenia > Personalistika a mzdy

Personalistika a mzdy

Kategória: D

Spracovanie miezd patrí medzi činnosti vyžadujúce si i pri malom počte zamestnancov pomerne rozsiahle znalosti. Toto školenie dôkladne prehĺbi Vaše znalosti mzdovej evidencie v programe POHODA. Naučíte sa a vyskúšate si globálne nastavenie miezd v programe, ako zaevidovať zamestnanca do agendy Personalistika, vyplniť údaje o pracovnom pomere v agende Pracovné pomery, nastavenie odvodov, neprítomností, zrážok, ako vystavovať mzdy a ako vykonávať ich zaúčtovanie a kontrolu. Okrem iného sa dozviete ako spracovať sociálny fond a ročné zúčtovanie preddavkov na daň.

Kurz je určený: mzdovým účtovníčkam a ďalším pracovníkom, ktorí spracovávajú mzdy v programe POHODA. Predpokladom úspešného absolvovania kurzu je predovšetkým dobrá orientácia v programe POHODA a znalosť mzdovej problematiky. Ide o školenie pre pokročilých užívateľov. Zľava na školenie k novému programu

Školenie sa začína o 9.00 hod. Kurz je pripravený ako poldenný a jeho skutočná dĺžka závisí od počtu účastníkov (najčastejšie 5-6 hodín).

Cena školenia: 66 € (bez DPH)

Náplň školenia

 • Uvítanie účastníkov školenia a úvodné slovo o organizácii školenia.
 • Nastavenie miezd v agende Globálne nastavenie a oboznámenie sa s agendou Legislatíva.
 • Zavedenie kariet zamestnancov do programu v agende Personalistika.
 • Nastavenie záložky Dane, vrátane praktických príkladov.
 • Prehľad tlačových zostáv agendy Personalistika. Ponuka Záznam.
 • Zavedenie pracovného pomeru do agendy Pracovné pomery, prepojenie s agendou Personalistika.
 • Definovanie údajov o pracovnom pomere, nastavenie odvodov, zadanie zrážok a neprítomností.
 • Prehľad tlačových zostáv agendy Pracovné pomery. Ponuka Záznam.
 • Spracovanie miezd v agende Mzdy za príslušných mesiac, vysvetlenie formulárov Hrubá mzda, Iný príjem, Odvody poistenia a Čistá mzda.
 • Zaúčtovanie miezd vrátane objasnenia základných princípov a kontroly zaúčtovania v jednotlivých agendách.
 • Prehľad tlačových zostáv agendy Mzdy príslušného mesiaca.
 • Výhody agendy Mzdy/Mzdy, triedenie a kontrola miezd. Príkaz na úhradu.

Ďalšie informácie:

Prehľad školení
Modelové vzdelávacie plány
Termíny a objednávka školenia
 

Stiahnutie programu POHODA Start
 • 500 záznamov v účtovnom denníku
 • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
 • 200 záznamov v agende skladových pohybov
 • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
 • 100 záznamov v ostatných agendách
 • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 128251 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť
Stiahnutie programu Pitný režim POHODA
Vyplňte e-mail: