Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > Účtovný a daňový servis

Účtovný a daňový servis

Účtovný a daňový servis

Odborné články do sekcie Účtovný a daňový servis pripravujú profesionálni daňoví poradcovia zo spoločnosti AUDIT TAX CONSULTING, k.s., www.atc.sk.

 Uplatnenie daňovej straty z predchádzajúcich zdaňovacích období v daňovom priznaní právnickej osoby za rok 2016

22. 2. 2017 / Ing. Martina Zabáková, daňová poradkyňa
Daňovník - právnická osoba so zdaňovacím obdobím kalendárny rok si môže uplatniť odpočet daňovej straty podľa § 30 Zákona o dani z príjmov rovnomerne počas štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období.

Vyúčtovacia faktúra za opakované dodávky energií v DPH priznaní a kontrolnom výkaze k DPH

22. 2. 2017 / Ing. Martina Zabáková, daňová poradkyňa
Dodávatelia energií vyhotovujú faktúry za opakované dodávky energií za určité zúčtovacie obdobie s paušálnymi sumami (napr. na mesačnej, štvrťročnej báze), alebo vyhotovujú tzv. splátkový kalendár.

Zmeny v kontrolnom výkaze DPH od 1.1.2017

23. 1. 2017 / Ing. Martina Zabáková, daňová poradkyňa
Novela Zákona o DPH, ktorá je účinná od 01.01.2017, priniesla doplnenie § 69 o nový ods. 17, ktorým sa zavádza tzv. právna fikcia pri uplatňovaní prenosu daňovej povinnosti pri stavebných prácach.

Zmeny v zákone o dani z príjmov od 1.1.2017

23. 1. 2017 / Ing. Martina Zabáková, daňová poradkyňa
Prinášame Vám prehľad najdôležitejších zmien v zákone o dani z príjmov s účinnosťou od 1. januára 2017. Cieľom týchto opatrení je zlepšiť podmienky na podnikanie.

Elektronická schránka

23. 1. 2017 / Ing. Martina Zabáková, daňová poradkyňa
Dovoľujeme si Vás informovať, že povinná elektronická komunikácia právnických osôb s orgánmi verejnej moci (miestne úrady, polícia a pod.) prostredníctvom elektronickej schránky bola odložená. Novým termínom na povinnú elektronickú komunikáciu všetkých právnických osôb je 1. júl 2017.

Zahraničný cestovný príkaz

13. 9. 2016 / Júlia Pšenková
Za zahraničnú pracovnú cestu sa považuje cesta, pri ktorej prekročí zamestnanec štátnu hranicu SR.

Nárok na daňový bonus

13. 9. 2016 / Júlia Pšenková
Nárok na daňový bonus je na nezaopatrené (dieťa do 25 rokov veku vrátane) dieťa.

Zamestnávanie študentov

13. 9. 2016 / Júlia Pšenková
So začiatkom školského roka prichádza nárast uzatvárania dohôd o brigádnickej práci študentov. Pripomeňme si základné pravidlá, ktoré musíme pri tomto type dohody dodržať.

Výška životného minima a exekúcie

17. 8. 2016 / Júlia Pšenková
S účinnosťou od 1.7.2016 ostáva zachovaná suma životného minima v nezmenenej výške.

Platenie odvodov v Sociálnej poisťovni SZČO od 1.7.2016

17. 8. 2016 / Júlia Pšenková
Povinne poistenými sú od 1.7.2016 osoby, podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia alebo aj iného oprávnenia, ak za kalendárny rok 2015 dosiahli príjem z podnikania (bez odpočítania výdavkov) v sume 5 148,01 eur a viac.