Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > Účtovný a daňový servis

Účtovný a daňový servis

Účtovný a daňový servis

Odborné články do sekcie Účtovný a daňový servis pripravujú profesionálni daňoví poradcovia zo spoločnosti AUDIT TAX CONSULTING, k.s., www.atc.sk.

 Uvádzanie údajov v kontrolnom výkaze po novele Zákona o DPH od 01.01.2016

19.4.2016 / Ing. Martina Zabáková, daňová poradkyňa
Prinášame Vám prehľad ako sa majú údaje uvádzať v kontrolnom výkaze po novele Zákona o DPH od 01.01.2016 a od 01.04.2016.

Odpisovanie majetku po novom od 01.01.2016

19.4.2016 / Ing. Martina Zabáková, daňová poradkyňa
Novela zákona o dani z príjmov spresnila niektoré pravidlá pri odpisovaní majetku.

Daňové priznanie právnických osôb za rok 2015

8.3.2016 / Ing. Martina Zabáková, daňová poradkyňa
Mesiac marec je obdobím, v ktorom mnohé spoločnosti finalizujú účtovnú závierku a pripravujú daňové priznanie za uplynulé zdaňovacie obdobie roku 2015. Prinášame Vám niektoré informácie súvisiace s podávaním daňových priznaní právnických osôb za rok 2015.

Zmeny a vyplnenie tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za rok 2015

8.3.2016 / Ing. Martina Zabáková, daňová poradkyňa
Prinášame Vám prehľad zmien, ktoré nastali v tlačive daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za rok 2015:

Nový spôsob určenia výšky niektorých pokút pri správe daní od januára 2016

8.2.2016 / Ing. Martina Zabáková, daňová poradkyňa
V daňovom poriadku nastalo niekoľko zmien s účinnosťou od 01.01.2016. Prinášame Vám prehľad troch najdôležitejších.

Transferová dokumentácia aj pre tuzemské závislé osoby

2.2.2016 / Ing. Martina Zabáková, daňová poradkyňa
Ak závislé osoby obchodujú medzi sebou za ceny, ktoré nie sú trhové, tak majú povinnosť upraviť základ dane o rozdiel medzi skutočne používanými cenami a cenami, ktoré sú stanovené na základe princípu nezávislého vzťahu podľa metódy, ktorá je určená zákonom alebo inej porovnateľnej metódy.

Osobitná úprava uplatňovania DPH na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby od 01.01.2016

17.12.2015 / Ing. Martina Zabáková, daňová poradkyňa
Novela zákona o DPH zavádza možnosť uplatňovania DPH na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby podľa osobitnej úpravy. V nasledujúcom článku Vám prinášame základné informácie týkajúce sa tejto osobitnej úpravy.

Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 01.01.2016 – III. časť

18.11.2015 / Ing. Martina Zabáková, daňová poradkyňa
Prinášame Vám tretiu časť prehľadu najdôležitejších zmien v zákone o dani z príjmov, ktoré budú účinné od 01.01.2016.

Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 01.01.2016 – II. časť

18.11.2015 / Ing. Martina Zabáková, daňová poradkyňa
Prinášame Vám pokračovanie prehľadu zmien, ktoré sú súčasťou novely zákona o dani z príjmov s účinnosťou od 1. januára 2016.

Daň z motorových vozidiel – prehľad zmien v roku 2015

2.11.2015 / Ing. Martina Zabáková, daňová poradkyňa
Od roku 2015 je účinný samostatný zákon o dani z motorových vozidiel (č. 361/2014 Z.z.), na základe ktorého sa daň z MV považuje za štátnu daň s jednotnými sadzbami dane, oslobodeniami, zvýšeniami a zníženiami platnými v rámci celej Slovenskej Republiky.