Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > Účtovný a daňový servis

Účtovný a daňový servis

Účtovný a daňový servis

Odborné články do sekcie Účtovný a daňový servis pripravujú profesionálni daňoví poradcovia zo spoločnosti AUDIT TAX CONSULTING, k.s., www.atc.sk.

 Výška životného minima a exekúcie

17.8.2016 / Júlia Pšenková
S účinnosťou od 1.7.2016 ostáva zachovaná suma životného minima v nezmenenej výške.

Platenie odvodov v Sociálnej poisťovni SZČO od 1.7.2016

17.8.2016 / Júlia Pšenková
Povinne poistenými sú od 1.7.2016 osoby, podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia alebo aj iného oprávnenia, ak za kalendárny rok 2015 dosiahli príjem z podnikania (bez odpočítania výdavkov) v sume 5 148,01 eur a viac.

Výmaz platiteľa dane zo zoznamu rizikových platiteľov DPH

20.5.2016 / Ing. Martina Zabáková, daňová poradkyňa
Finančné riaditeľstvo SR zverejňuje od 01.01.2013 zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie podľa Zákona o DPH. Tento zoznam je prístupný na webovej stránke Finančnej správy.

Postup správcu dane pri daňových nedoplatkoch

20.5.2016 / Ing. Martina Zabáková, daňová poradkyňa
Daňový nedoplatok predstavuje dlžnú sumu dane po lehote splatnosti dane. Ak daňový subjekt (napr. podnikateľ, s.r.o., fyzická osoba) nezaplatí akúkoľvek daň v lehote splatnosti dane určenú osobitným zákonom, nasledujúci deň po uplynutí tejto lehoty sa stáva nezaplatená daň daňovým nedoplatkom.

Nové podmienky pre vrátenie nadmerného odpočtu od 01.01.2016

19.4.2016 / Ing. Martina Zabáková, daňová poradkyňa
Novela zákona o DPH od 01.01.2016 zmiernila podmienky pre skoršie vrátenie nadmerného odpočtu v skrátenej 30-dňovej lehote po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania.

Uvádzanie údajov v kontrolnom výkaze po novele Zákona o DPH od 01.01.2016

19.4.2016 / Ing. Martina Zabáková, daňová poradkyňa
Prinášame Vám prehľad ako sa majú údaje uvádzať v kontrolnom výkaze po novele Zákona o DPH od 01.01.2016 a od 01.04.2016.

Odpisovanie majetku po novom od 01.01.2016

19.4.2016 / Ing. Martina Zabáková, daňová poradkyňa
Novela zákona o dani z príjmov spresnila niektoré pravidlá pri odpisovaní majetku.

Daňové priznanie právnických osôb za rok 2015

8.3.2016 / Ing. Martina Zabáková, daňová poradkyňa
Mesiac marec je obdobím, v ktorom mnohé spoločnosti finalizujú účtovnú závierku a pripravujú daňové priznanie za uplynulé zdaňovacie obdobie roku 2015. Prinášame Vám niektoré informácie súvisiace s podávaním daňových priznaní právnických osôb za rok 2015.

Zmeny a vyplnenie tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za rok 2015

8.3.2016 / Ing. Martina Zabáková, daňová poradkyňa
Prinášame Vám prehľad zmien, ktoré nastali v tlačive daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za rok 2015:

Nový spôsob určenia výšky niektorých pokút pri správe daní od januára 2016

8.2.2016 / Ing. Martina Zabáková, daňová poradkyňa
V daňovom poriadku nastalo niekoľko zmien s účinnosťou od 01.01.2016. Prinášame Vám prehľad troch najdôležitejších.