Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > Účtovný a daňový servis

Účtovný a daňový servis

Účtovný a daňový servis

Odborné články do sekcie Účtovný a daňový servis pripravujú profesionálni daňoví poradcovia zo spoločnosti AUDIT TAX CONSULTING, k.s., www.atc.sk.

 Virtuálna registračná pokladnica – povinnosti pri jej používaní

25.4.2017 / Ing. Martina Zabáková, daňová poradkyňa
Používanie virtuálnej registračnej pokladnice (VRP) namiesto elektronickej registračnej pokladnice (ERP) má u podnikateľov, ktorí majú túto povinnosť zvyšujúci trend.

Závislé osoby a transferové oceňovanie od 01.01.2017

25.4.2017 / Ing. Martina Zabáková, daňová poradkyňa
Transferové oceňovanie predstavuje spôsob tvorby cien transakcií medzi závislými (prepojenými) osobami. Tento spôsob tvorby cien je súčasťou tzv. transferovej dokumentácie.

Príjem z predaja nehnuteľností v roku 2016 v daňovom priznaní fyzickej osoby

22.2.2017 / Ing. Martina Zabáková, daňová poradkyňa
V daňovom priznaní sa uvádzajú príjmy z predaja nehnuteľnosti ponížené o preukázateľné (zdokladované) daňové výdavky.

Uplatnenie daňovej straty z predchádzajúcich zdaňovacích období v daňovom priznaní právnickej osoby za rok 2016

22.2.2017 / Ing. Martina Zabáková, daňová poradkyňa
Daňovník - právnická osoba so zdaňovacím obdobím kalendárny rok si môže uplatniť odpočet daňovej straty podľa § 30 Zákona o dani z príjmov rovnomerne počas štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období.

Vyúčtovacia faktúra za opakované dodávky energií v DPH priznaní a kontrolnom výkaze k DPH

22.2.2017 / Ing. Martina Zabáková, daňová poradkyňa
Dodávatelia energií vyhotovujú faktúry za opakované dodávky energií za určité zúčtovacie obdobie s paušálnymi sumami (napr. na mesačnej, štvrťročnej báze), alebo vyhotovujú tzv. splátkový kalendár.

Zmeny v kontrolnom výkaze DPH od 1.1.2017

23.1.2017 / Ing. Martina Zabáková, daňová poradkyňa
Novela Zákona o DPH, ktorá je účinná od 01.01.2017, priniesla doplnenie § 69 o nový ods. 17, ktorým sa zavádza tzv. právna fikcia pri uplatňovaní prenosu daňovej povinnosti pri stavebných prácach.

Zmeny v zákone o dani z príjmov od 1.1.2017

23.1.2017 / Ing. Martina Zabáková, daňová poradkyňa
Prinášame Vám prehľad najdôležitejších zmien v zákone o dani z príjmov s účinnosťou od 1. januára 2017. Cieľom týchto opatrení je zlepšiť podmienky na podnikanie.

Elektronická schránka

23.1.2017 / Ing. Martina Zabáková, daňová poradkyňa
Dovoľujeme si Vás informovať, že povinná elektronická komunikácia právnických osôb s orgánmi verejnej moci (miestne úrady, polícia a pod.) prostredníctvom elektronickej schránky bola odložená. Novým termínom na povinnú elektronickú komunikáciu všetkých právnických osôb je 1. júl 2017.

Zahraničný cestovný príkaz

13.9.2016 / Júlia Pšenková
Za zahraničnú pracovnú cestu sa považuje cesta, pri ktorej prekročí zamestnanec štátnu hranicu SR.

Nárok na daňový bonus

13.9.2016 / Júlia Pšenková
Nárok na daňový bonus je na nezaopatrené (dieťa do 25 rokov veku vrátane) dieťa.