Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Od 1. 9. 2018 sme predaj tohto doplnku ukončili. V prípade akýchkoľvek otázok sa prosím obráťte na naše obchodné oddelenie (tel.:  +421 2 59 429 911, e-mail: info@stormware.sk).

Kasa na maloobchodný predaj

Ak prevádzkujete jednu alebo viac maloobchodných predajní a hľadáte vhodné riešenie pre vedenie pokladne, pozrite sa na riešenie POHODA Kasa Offline – pokladničný systém pre maloobchod. Uplatníte ho v prípadoch, kedy predávate z počítača, na ktorom nie je nainštalovaný systém POHODA alebo ktorý nie je pripojený do počítačovej siete s inštaláciou programu (miestne nezávislé pracovisko).

Kasa Offline je kompatibilná so všetkými radami systému POHODA od variantu Jazz. Prenos údajov medzi počítačom v predajni a vaším účtovným software prebieha po dávkach.

Kasa má veľmi intuitívne ovládanie.
Predávať je možné pomocou klávesnice s myšou i dotykového displeja.

Rýchly predaj zásob pomocou náhľadov tovaru a tlačidiel pre najčastejšie predávaný tovar (pri dotykovom displeji)

Snímanie čiarových kódov zásob i zákazníckych kariet pomocou čítačky

Spolupráca s pokladničným hardvérom – pokladničný displej, dotykový displej, pokladničná zásuvka, platobný terminál, pokladničná tlačiareň a iné.

Prepracované užívateľské práva – možnosť úpravy cien tovaru, zľavy, storno a iné podľa práv nastavených jednotlivým užívateľom

Bezpečné prihlasovanie užívateľov pomocou PIN a čítačky čiarového kódu

Odloženie rozpracovanej predajky na obslúženie ďalšieho zákazníka s možnosťou sa k nej kedykoľvek vrátiť

Tréningový režim na otestovanie funkcií predaja tzv. „na skúšku“, čo sa nepremietne v skladoch ani v účtovníctve

Vklady a výbery z prevádzkových pokladní a zobrazenie aktuálneho stavu hotovosti a cenín v pokladni