Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii

História zmien

Upozornenie: XML komunikácia verzia 1.x už nie je podporovaná. V roku 2018 pripravujeme úplne ukončenie XML komunikácie verzia 1.x

Posledná aktualizácia 14. 01. 2019
POHODA (release 12 100, Január 2019)
Release
Novinka
XML komunikácia - rozšírenie hlavičky XML požiadavka/odpoveď, element dat:dataPack a rsp:responsePack o atribut "key" pre identifikácii účtovnej jednotky. Atribút "key" = GUID účtovnej jednotky. Po novom je možné pri XML komunikácii identifikovať účtovnú jednotku podľa parametra "IČO" alebo "key" účtovnej jednotky. Pokiaľ bude vo vstupnom XML požiadavku uvedený parameter "ico", parameter "key" bude ignorovaný pri spracovaní.
Novinka
XML komunikácia (POHODA E1) - import definície voliteľných parametrov rozšírený pre agendu vyd./prij. Ponuky a Dopyty.
Novinka
XML komunikácia - export údajov rozšírený o export údajov z agendy "Prevádzky". Vytvorená nová XSD schéma establishment.xsd.
Novinka
XML komunikácia - aktualizačný import v agende "ADRESÁR" bol rozšírený o možnosť nastavenia štítku na adrese.
Novinka
XML komunikácia - export údajov vo verzii 2.0 bol rozšírený pre agendu "Strediska" a "Činnosti". Boli vytvorené nové XSD schémy centre.xsd a activity.xsd.
Oprava
XML komunikácia - import dokladu s väzbou na adresár programu POHODA. Opravené chybné nastavenie hodnoty "-1" do poľa "refZeme2" na dodacej adrese dokladu.
Oprava
XML komunikácia - XML tlač. Opravená XML tlač dokladu v prípade, keď XML response vracia chybu (Nemáte právo zápisu pre tento číselný rad).
Zmena
XML komunikácia - import dokladu so skladovou položkou. Kontrola stavu zásoby na sklade v prípade nastavenej rezervácie zásoby. Po novom pri XML importe faktúry s väzbou na prijatú objednávku bude kontrolované, či rezerváciu zásoby na sklade nevykonala naviazaná objednávka. Pokiaľ áno, nebude sa v XML response vytvárať warning "Požadované množstvo zásoby nie je na sklade alebo je rezervované". Zjednotenie správania s ručným postupom v programu POHODA.
Zmena
XML komunikácia - optimalizácia exportu zásob do XML, pri väčšom počte záznamov v tabuľke "SkRefParam" (internetové parametre zásoby).
Oprava
XML komunikácia - import faktúry s väzbou na prijatú objednávku. Oprava aktualizácie stavu zásoby v poli "Objednávky" na skladovej karte v agende ZÁSOBY.
POHODA (release 12 000, Jeseň 2018)
POHODA (release 11 900, Leto 2018)
POHODA (release 11 800, Január 2018)
POHODA (release 11 700, Jeseň 2017)
POHODA (release 11 600, Leto 2017)
POHODA (release 11 500, Január 2017)
POHODA (release 11 400, Jeseň 2016)
POHODA (release 11 300, Leto 2016)
POHODA (release 11 200, Január 2016)
POHODA (release 11 100, Jeseň 2015)
POHODA (release 11 000, Leto 2015)
POHODA (release 10 900, prosinec 2014)
POHODA (release 10 800, Jeseň 2014)
POHODA (release 10 700, Leto 2014)
POHODA (release 10 600, Január 2014)
POHODA (release 10 500, Jeseň 2013)
POHODA (release 10 400, Leto 2013)
POHODA (release 10 300, Január 2013)
POHODA (release 10 200, Jeseň 2012)
POHODA (release 10 100, Leto 2012)
POHODA (release 10 000, Január 2012)
POHODA (release 9 900, Jeseň 2011)
POHODA (release 9 800, Leto 2011)
POHODA (release 9 700, Január 2011)
POHODA (release 9 600, Jeseň 2010)