Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii
Akcia platí do 31.12. 2020 pri nákupe aplikácie mPOHODA Basic

História zmien

Posledná aktualizácia 21. 04. 2020
POHODA (release 12 300, Jeseň 2019)
Release
Zmena
Bola zrušená podpora XML komunikácie verzia 1.0. Podrobnejšie informácie nájdete na https://www.stormware.sk/pohoda/xml/ukonceniXMLverze1/
Novinka
XML komunikácia - export Zásob bol rozšírený o prenos nového parametru "Servis", ktorý zobrazuje počet ks zásoby vložených do servisu.
Novinka
XML komunikácia - rozšírená o export údajov z agendy "Členenie DPH". Do agendy Členenie DPH pridaný užívateľský export údajov do XML.
Oprava
XML komunikácia - Oprava importu dokladu so skladovou položkou a väzbou adresy na Adresár. Pokiaľ bola na adrese v programe POHODA nastavená neexistujúca hodnota v poli "Cena", nedošlo k dohľadaniu skladovej položky na sklade a na doklade bola vytvorená textová položka.
Zmena
XML komunikácia - import dokladu. Od novej verzie je možné definovať na poznámke skladovej položky dokladu prázdnu hodnotu. Po novom sa neprenesie do poznámky hodnota z poľa Zásoby/Text, ale zostane prázdna.
Oprava
XML komunikácia - import faktúry s väzbou na celú objednávku. Objednávka je čiastočne prenesená do Výdajky. Opravený prenos už prenesených (čiastočne prenesených) položiek do faktúry.
Zmena
XML komunikácia - import faktúry s väzbou na objednávku/výdajku. Pokiaľ dôjde k zmene čiastky DPH na konečnom doklade oproti pôvodne zadanej čiastke, bude do XML response vygenerovaný warning, ktorý na to upozorní.
Oprava
XML komunikácia - import dokladu/faktúry. Pokiaľ nie je vo vstupnom XML dokumente uvedený element regVATinEU potom sa na vytvorený doklad správne nastaví hodnota "NULL" do poľa "Registrácie DIČ".
Zmena
XML komunikácia – Po novom bude zakázaný import každého XML dokladu, ktorý obsahuje skladovú položku, ktorá v programe POHODA eviduje výrobné čísla a zároveň uvedie iné množstvá aké sú povolené hodnoty: -1,0 ,1.
Oprava
XML komunikácia - import predajky. Opravené zobrazenie formy úhrady v stĺpci v hlavnom gride.
Oprava
XML komunikácia - bola opravená chyba pri logovaní XML importu. Pokiaľ vstupný XML dokument obsahoval v obálke XML dokumentu v elemente dataPack väčšiu hodnotu v atribúte "ID" než je povolená hodnota v databáze v tabuľke XMLlog, došlo k pádu programu POHODA.
Zmena
XML komunikácia - import Prijatej faktúry, Prijatej zálohovej faktúry, Ostatného záväzku, nastavenie Variabilného symbolu na doklade. Pokiaľ vstupný XML doklad neobsahuje Variabilný symbol, potom sa na vytvorenom doklade nastaví Variabilný symbol podľa poľa "Doklad". Pokiaľ nie je vo vstupnom XML uvedené ani pole "Doklad", potom sa nastaví podľa poľa "Číslo dokladu".
Oprava
XML komunikácia - Opravené nastavovanie jednotkovej ceny pri importe skladovej položky, pokiaľ v XML nie je uvedená sadzba DPH alebo v XML nie je uvedený príznak „s DPH“ alebo sa importuje doklad s historickými sadzbami DPH (teda napríklad doklad so sadzbami DPH pre iný štát, alebo v Registrácii DPH v EU). Po novom sa v týchto prípadoch do dokladu vloží skladová zásoba so zaokrúhlenou jednotkovou cenou. Toto zaokrúhlenie sa riadi nastavením zaokrúhlenia cenovej skupiny, do ktorej zásoba spadá.
Zmena
XML komunikácia - export zoznamu predkontácií do XML. Od verzie 12300 sa pri exporte predkontácií z účtovnej jednotky typu JÚ (jednoduché účtovníctvo) nevytvára do XML response atribút "agenda". Je to preto, že tento typ účtovných jednotiek neobsahuje v agende Predkontácií parameter "agenda". Pokiaľ potrebujete získať zoznam predkontácií v účtovnej jednotky typu JÚ, potom je nutné v XML requeste (požiadavke) zadať parameter "agenda", kde definujete pre akú agendu chcete predkontácie exportovať do XML.
POHODA (release 12 200, Leto 2019)
Release
Novinka
XML komunikácia - import dokladu Vydaná faktúra rozšírený o možnosť vytvorenia väzby na doklad Výdajka.
Novinka
XML komunikácia - import dokladu Výdajka rozšírený o možnosť vytvorenia väzby na doklad Prijatá objednávka.
Novinka
XML komunikácia - import/export údajov "Zásoby" bol rozšírený o prenos údajov zo záložky "Doplnkové údaje", konkrétne sa jedná o parametre: (M.j. a koef.) v časti "Jednotková cena".
Zmena
XML komunikácia - zmena importu dokladu so skladovou položkou, ktorá eviduje v programe POHODA výrobné čísla. Od verzie 12200 je pri importe dokladu so skladovou položkou, ktorá eviduje výrobné čísla, kontrolované nastavené množstvo na položke. Pokiaľ bude vo vstupnom XML uvedené iné množstvo ako povolené hodnoty (-1,0 ,1), bude vytvorený do XML response Warninng s upozornením. OD verzie programu POHODA release 12300, ktorá bude vychádzať na jeseň 2019, bude import takéhoto dokladu zakázaný. Do XML response bude vytvorený Error s popisom chyby.
Zmena
XML komunikácia - import/export údajov, pole "meno" v adrese dokladu alebo Adresári bolo rozšírené z 32 na 64 znakov.
Zmena
XML komunikácia - import/export údajov, pole "Evidenčné číslo" na zásobe/na položke dokladu bolo rozšírené z 32 na 64 znakov.
Zmena
XML komunikácia - import dokladu typu prijatá faktúra, prijatá zálohová faktúra, ostatný záväzok. Pokiaľ vstupný XML doklad nemá definovaný variabilný symbol, tak sa po novom na vytvorenom doklade v programe POHODA nastaví variabilný symbol podľa poľa "Doklad".
Zmena
XML komunikácia - import dokladu v cudzej mene. Po novom je zakázané XML import dokladu v cudzej mene, pokiaľ nie sú v Globálnom nastavení povolené cudzie meny. Zakázaný XML import dokladu v cudzej mene do varianty POHODA Mini.
Oprava
XML komunikácia - opravený XML import dokladu typu Výroba a jeho následná XML tlač zostavy "Výrobní list, ID=1182".
Oprava
XML komunikácia - aktualizačný import do Adresára, odstránené generovanie warningu do XML response "Pri aktualizácii adresy nie je možné použiť prefix číselnej rady" v prípade, že neprebieha aktualizácia čísla na adrese, element adb:number
Zmena
XML komunikácia - aktualizačný import zásoby. Po novom je možné vykonať zmazanie EAN kódu zásoby.
Oprava
XML komunikácia - opravená kontrola nastavenia zámku I. a II. úrovne pre uzamknuté obdobie (funkcia Zámok k dátumu) pre rady MDB a SQL, Zámok k dátumu II. stupňa pre variantu POHODA E1 pri XML importe dokladov.
Zmena
XML komunikácia - import faktúry s väzbou na objednávku/výdajku. Pokiaľ dôjde ku zmene čiastok na cieľovom doklade oproti pôvodnému dokladu, bude do XML response vytvorený Warning o zmene čiastky DPH na doklade.
Zmena
XML komunikácia - import dokladu typu Prevodka. Po novom sa na vytvorenom doklade nebude nastavovat pole "Zdrojový sklad".
Oprava
XML komunikácia - import vydanej faktúry s väzbou na prijatú objednávku. Po novom sa pri importe kontroluje, či má prijatá objednávka nastavený príznak "Rezervované". Pokiaľ áno, tak sa pri vytvorení väzby Faktúra -> Prijatá objednávka prekontroluje nastavenie príznaku "Vybavené" a "Prenesené" na prijatej objednávke. Pokiaľ bude aspoň jeden z príznakov nastavený na "true", tak sa na prijatej objednávke zruší nastavenie príznaku "Rezervované".
Zmena
XML komunikácia - export údajov z agendy SALDO rozšírený o novo pridané pole definujúce čiastky v cudzej mene.
Zmena
XML komunikácia - aktualizačný import adresy do Adresára po novom umožňuje nastavenie prázdnej hodnoty pre pole "Stredisko, Činnost, Zakázka".
POHODA (release 12 100, Január 2019)
POHODA (release 12 000, Jeseň 2018)
POHODA (release 11 900, Leto 2018)
POHODA (release 11 800, Január 2018)
POHODA (release 11 700, Jeseň 2017)
POHODA (release 11 600, Leto 2017)
POHODA (release 11 500, Január 2017)
POHODA (release 11 400, Jeseň 2016)
POHODA (release 11 300, Leto 2016)
POHODA (release 11 200, Január 2016)
POHODA (release 11 100, Jeseň 2015)
POHODA (release 11 000, Leto 2015)
POHODA (release 10 900, prosinec 2014)
POHODA (release 10 800, Jeseň 2014)
POHODA (release 10 700, Leto 2014)
POHODA (release 10 600, Január 2014)
POHODA (release 10 500, Jeseň 2013)
POHODA (release 10 400, Leto 2013)
POHODA (release 10 300, Január 2013)
POHODA (release 10 200, Jeseň 2012)
POHODA (release 10 100, Leto 2012)
POHODA (release 10 000, Január 2012)
POHODA (release 9 900, Jeseň 2011)
POHODA (release 9 800, Leto 2011)
POHODA (release 9 700, Január 2011)
POHODA (release 9 600, Jeseň 2010)