Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii

História zmien

Upozornenie: V programu POHODA od release 12300, jehož vydání je plánováno na říjen 2019, bude ukončena podpora XML komunikace verze 1.x. Připravte se prosím na tuto změnu s předstihem a v případě potřeby kontaktujte nás nebo dodavatele svých řešení, aby zavčas přešli na XML komunikaci verze 2.0. Podrobnější informace naleznete na: https://www.stormware.sk/pohoda/xml/ukonceniXMLverze1/.

Posledná aktualizácia 21. 06. 2019
POHODA (release 12 200, Leto 2019)
Release
Novinka
XML komunikácia - import dokladu Vydaná faktúra rozšírený o možnosť vytvorenia väzby na doklad Výdajka.
Novinka
XML komunikácia - import dokladu Výdajka rozšírený o možnosť vytvorenia väzby na doklad Prijatá objednávka.
Novinka
XML komunikácia - import/export údajov "Zásoby" bol rozšírený o prenos údajov zo záložky "Doplnkové údaje", konkrétne sa jedná o parametre: (M.j. a koef.) v časti "Jednotková cena".
Zmena
XML komunikácia - zmena importu dokladu so skladovou položkou, ktorá eviduje v programe POHODA výrobné čísla. Od verzie 12200 je pri importe dokladu so skladovou položkou, ktorá eviduje výrobné čísla, kontrolované nastavené množstvo na položke. Pokiaľ bude vo vstupnom XML uvedené iné množstvo ako povolené hodnoty (-1,0 ,1), bude vytvorený do XML response Warninng s upozornením. OD verzie programu POHODA release 12300, ktorá bude vychádzať na jeseň 2019, bude import takéhoto dokladu zakázaný. Do XML response bude vytvorený Error s popisom chyby.
Zmena
XML komunikácia - import/export údajov, pole "meno" v adrese dokladu alebo Adresári bolo rozšírené z 32 na 64 znakov.
Zmena
XML komunikácia - import/export údajov, pole "Evidenčné číslo" na zásobe/na položke dokladu bolo rozšírené z 32 na 64 znakov.
Zmena
XML komunikácia - import dokladu typu prijatá faktúra, prijatá zálohová faktúra, ostatný záväzok. Pokiaľ vstupný XML doklad nemá definovaný variabilný symbol, tak sa po novom na vytvorenom doklade v programe POHODA nastaví variabilný symbol podľa poľa "Doklad".
Zmena
XML komunikácia - import dokladu v cudzej mene. Po novom je zakázané XML import dokladu v cudzej mene, pokiaľ nie sú v Globálnom nastavení povolené cudzie meny. Zakázaný XML import dokladu v cudzej mene do varianty POHODA Mini.
Oprava
XML komunikácia - opravený XML import dokladu typu Výroba a jeho následná XML tlač zostavy "Výrobní list, ID=1182".
Oprava
XML komunikácia - aktualizačný import do Adresára, odstránené generovanie warningu do XML response "Pri aktualizácii adresy nie je možné použiť prefix číselnej rady" v prípade, že neprebieha aktualizácia čísla na adrese, element adb:number
Zmena
XML komunikácia - aktualizačný import zásoby. Po novom je možné vykonať zmazanie EAN kódu zásoby.
Oprava
XML komunikácia - opravená kontrola nastavenia zámku I. a II. úrovne pre uzamknuté obdobie (funkcia Zámok k dátumu) pre rady MDB a SQL, Zámok k dátumu II. stupňa pre variantu POHODA E1 pri XML importe dokladov.
Zmena
XML komunikácia - import faktúry s väzbou na objednávku/výdajku. Pokiaľ dôjde ku zmene čiastok na cieľovom doklade oproti pôvodnému dokladu, bude do XML response vytvorený Warning o zmene čiastky DPH na doklade.
Zmena
XML komunikácia - import dokladu typu Prevodka. Po novom sa na vytvorenom doklade nebude nastavovat pole "Zdrojový sklad".
Oprava
XML komunikácia - import vydanej faktúry s väzbou na prijatú objednávku. Po novom sa pri importe kontroluje, či má prijatá objednávka nastavený príznak "Rezervované". Pokiaľ áno, tak sa pri vytvorení väzby Faktúra -> Prijatá objednávka prekontroluje nastavenie príznaku "Vybavené" a "Prenesené" na prijatej objednávke. Pokiaľ bude aspoň jeden z príznakov nastavený na "true", tak sa na prijatej objednávke zruší nastavenie príznaku "Rezervované".
Zmena
XML komunikácia - export údajov z agendy SALDO rozšírený o novo pridané pole definujúce čiastky v cudzej mene.
Zmena
XML komunikácia - aktualizačný import adresy do Adresára po novom umožňuje nastavenie prázdnej hodnoty pre pole "Stredisko, Činnost, Zakázka".
POHODA (release 12 100, Január 2019)
POHODA (release 12 000, Jeseň 2018)
POHODA (release 11 900, Leto 2018)
POHODA (release 11 800, Január 2018)
POHODA (release 11 700, Jeseň 2017)
POHODA (release 11 600, Leto 2017)
POHODA (release 11 500, Január 2017)
POHODA (release 11 400, Jeseň 2016)
POHODA (release 11 300, Leto 2016)
POHODA (release 11 200, Január 2016)
POHODA (release 11 100, Jeseň 2015)
POHODA (release 11 000, Leto 2015)
POHODA (release 10 900, prosinec 2014)
POHODA (release 10 800, Jeseň 2014)
POHODA (release 10 700, Leto 2014)
POHODA (release 10 600, Január 2014)
POHODA (release 10 500, Jeseň 2013)
POHODA (release 10 400, Leto 2013)
POHODA (release 10 300, Január 2013)
POHODA (release 10 200, Jeseň 2012)
POHODA (release 10 100, Leto 2012)
POHODA (release 10 000, Január 2012)
POHODA (release 9 900, Jeseň 2011)
POHODA (release 9 800, Leto 2011)
POHODA (release 9 700, Január 2011)
POHODA (release 9 600, Jeseň 2010)