Ukončenie XML komunikácie verzia 1.x

Aktuálne pripravujeme úplne ukončenie podpory XML komunikácie verzie 1.x v programe POHODA.

Koho sa bude zmena týkať?

  • XML komunikácia - import/export údajov
  • Všeobecný internetový obchod - import/export údajov

Čoho sa zmena nedotkne?

  • XML komunikácia s inštitúciami Finančnej správy, Sociálnej poisťovne, Zdravotných poisťovní ale ani bankových inštitúcii a SEPA XML komunikácie
  • XML komunikácia - import/export údajov, Všeobecný internetový obchod - verzia 2.0

V čom spočíva zmena?

Od verzie programu POHODA release 12 300 (Jeseň 2019) bude pri XML komunikácii zamietnutá každá XML požiadavka, ktorá bude obsahovať vo vstupnom XML dokumente/súboru:

  • dat:dataPack version="1.0"
  • dat:dataPackItem version="1.0 až 1.6"

DataPack
DataPack je XML obálka okolo jednotlivých XML požiadavkov na import alebo export do/ z programu POHODA. Tvorí tzv. root element vstupného XML dokumentu/súboru programu POHODA.

DataPackItem
DataPackItem sú jednotlivé XML požiadavky na import/export údajov do/z programu POHODA.

Ukážka XML dokumentu POHODA verzia 1.0

Dôvod zmeny?

XML komunikácia verzia 1.x nie je v programe POHODA od roku 2013 podporovaná a ďalej aktualizovaná. Z tohto dôvodu nie je možné v tejto verzii XML komunikácie využívať všetku aktuálnu funkčnosť a vlastnosti programu POHODA.

XML komunikácia verzie 1.0 už nepodporuje naplno všetky vlastnosti, ktoré sa týkajú:

  • Prístupových práv programu POHODA
  • Globálnych a Užívateľských nastavení programu POHODA

XML komunikácia verzia 1.0 už nepodporuje rozšírené funkčnosti, ako sú napríklad:

  • Zmazanie/aktualizácia záznamov v agende Adresár, Zásoby, Objednávky
  • Rozšírené funkcie programu POHODA ako je GDPR, XML tlač, XML tlač do PDF, import voliteľných parametrov, viac dodacích adries a bankových účtov na adrese, import väzby adresy na doklad, import väzby dokladu na iný doklad, import storno dokladu, likvidácia dokladu do pokladne, registrácia DPH a MOSS na doklade, obrázky zásob, parametre zásob, kategórie zásob, súvisiaci/alternatívny tovar zásob, akciové ceny, cenové akcie, atď.

Ako zistím, že používam XML komunikáciu verzia 1.0 ?

XML komunikácia programu POHODA funguje na princípe požiadavka - odpoveď. Pokiaľ používate XML komunikáciu verzia 1.0, tak je do XML odpovede vygenerovaná časť (warning), ktorá vás upozorní na to, že používate riešenie, ktoré už nie je podporované.

Ukážka upozornenia vygenerovaného do XML odpovede programu POHODA

Čo je potrebné urobiť?

Ak používate na prenos údajov do / z programu POHODA XML komunikáciu verzia 1.0, potom je potrebné čo najskôr kontaktovať dodávateľa vášho riešenia napojenia na program POHODA a ten by vám mal pripraviť nové riešenie, ktoré bude využívať XML komunikáciu programu POHODA verzia 2.0

Dôležité odkazy o XML komunikácii verzia 2.0: