Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Analýza

Rozbor alebo metóda skúmania - tak je možné preložiť presný význam slova analýza. Analýza sa dotýka prakticky každej oblasti. Od bežného života cez vedu až po prácu. V podnikajú, obzvlášť potom vo väčších spoločnostiach, sú analýzy každodennou súčasťou, pretože sú vo veľa prípadoch kľúčové pre ďalší vývoj firmy.

Ekonomický systém POHODA obsahuje agendu Analýza, ktorá pomáha vytvárať a tlačiť užívateľsky definovateľné finančné analýzy a ďalšie účtovné výkazy, ktoré potrebujú užívatelia (účtovníci, ekonómovia, management atď.) pre svoju ďalšiu prácu.

Cash flow

Jednu z kľúčových analýz predstavuje tlačová zostava Cash flow. Tá prináša prehľad peňažných tokov konkrétnej účtovnej jednotky a je vyžadovaná v uzávierke účtovných jednotiek, ktoré podliehajú auditu.

Ekonomické ukazovatele

Druhým, vopred pripraveným výkazom, je prehľad základných ekonomických ukazovateľov účtovnej jednotky, a to i s pomerovými ukazovateľmi, ktoré sa používajú pri finančnej analýze. Výkaz si môže užívateľ upraviť podľa svojho, aby ideálne zodpovedal konkrétnym požiadavkám.


Mohlo by Vás taktiež zaujímať:

Tlačové zostavy a výstupy v programe POHODA
Voliteľné parametre a úpravy agend
OLAP kocka

Stiahnutie programu POHODA Start
  • 500 záznamov v účtovnom denníku
  • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
  • 200 záznamov v agende skladových pohybov
  • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
  • 100 záznamov v ostatných agendách
  • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 129235 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť
Stiahnutie programu Pitný režim POHODA
Vyplňte e-mail: