Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODOVÝ slovník > Import údajov

Import údajov

Ekonomicko-informačný systém POHODA disponuje funkciami pre import údajov. Údaje je možné importovať z agend Adresár, Analýza, Banka, Jazdy, Drobný majetok, z agend faktúr, z interných dokladov, z pokladne a z agend Predkontácie, Prijaté objednávky, Účtová osnova, Výdajky a Zásoby zo súborov typu Acces (*.mdb), dBase IV a dBase 5.0 (*.dbf).

Importom údajov sprevádza sprievodca, takže všetky nastavenia a potvrdzovania nezaberú veľa času a nie sú ani pre bežného užívateľa zložité. V prípade importu medzi systémami POHODA, a to vrátane ich položiek alebo väzieb na iné agendy, musí byť import vykonaný z celej databázy.

Údaje je možné importovať tromi spôsobmi:

  • Bežný import nahrá importované záznamy do zvolenej agendy bez ohľadu na súčasný obsah.
  • Aktualizačný import je vhodný napr. na aktualizáciu cien skladových zásob, adresára a pod.
  • Nahradzujúci import vymaže celý obsah zvolenej agendy a následne importuje nový obsah z externej databázy.
Stiahnutie programu POHODA Start
  • 500 záznamov v účtovnom denníku
  • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
  • 200 záznamov v agende skladových pohybov
  • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
  • 100 záznamov v ostatných agendách
  • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 125711 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť
Stiahnutie programu Pitný režim POHODA
Vyplňte e-mail: