Merchandising

Merchandising je odbor, ktorý v najväčšej miere spadá do aktivít marketingu. Jeho hlavným zmyslom je starostlivosť o produkty v obchodoch zacielených predovšetkým na koncových zákazníkov. Ide teda o marketingový spôsob podpory predaja tovaru, ktorý zabezpečuje, aby sa konkrétny výrobok nachádzal na optimálnom mieste, v správnej dobe (sezóne), vždy v dostatočnom množstve a stal sa tak pre nakupujúceho atraktívnym a ideálne neprehliadnuteľným.

Merchandising kladie dôraz na vhodné umiestnenie tovaru na stojanoch a v regáloch, na kultúru a čistotu vystavovaného tovaru a zahŕňa rovnako podporu predaja v podobe akčných stojanov alebo ochutnávok. Všetky tieto činnosti sa prevádzajú vždy priamo v priestoroch obchodu.

Merchandising nie je možné charakterizovať jednou špecifickou činnosťou, nakoľko sa jedná o celý rad aktivít, ktoré sa postupne dopĺňajú, prípadne na seba nadväzujú. Vykonávané sú ako zo strany výrobcov, ktorí sa tak ďalšou cestou starajú o vizuálnu propagáciu svojej značky, tak i predajcov.


Mohlo by Vás taktiež zaujímať:

POHODA a jej skladové hospodárstvo
Vykazovanie údajov pre Intrastat
SEO
Súhrnný výkaz

Stiahnutie programu POHODA Start
  • 500 záznamov v účtovnom denníku
  • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
  • 200 záznamov v agende skladových pohybov
  • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
  • 100 záznamov v ostatných agendách
  • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 125711 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť
Stiahnutie programu Pitný režim POHODA
Vyplňte e-mail: