Odpisy

Odpisy sú účtovným vyjadrením úbytku hodnoty dlhodobého hmotného a nehmotného majetku do nákladov účtovnej jednotky. Odpisy sa zaúčtovávajú postupne, tzn. že celý náklad na obstaranie majetku sa rozloží do niekoľkých rokov. Odpisy sú nenávratným znížením hodnoty majetku v účtovníctve.

Členíme ich na:

  • účtovné, ktoré by mali vyjadrovať skutočné opotrebenie dlhodobého majetku (upravuje zákon o účtovníctve),
  • daňové, ktoré je možné v súlade so zákonom o dani z príjmov uplatniť ako výdaje (náklady) vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov,
  • riadne vyjadrujúce postupné znižovanie hodnoty majetku v dôsledku opotrebenia pri používaní alebo vplyvom prírodných javov,
  • mimoriadne sú jednorázové, ktoré vyjadrujú zníženie hodnoty majetku v dôsledku nenávratného poškodenia, predaja, darovania a pod.

Ekonomický systém POHODA podporuje obidva druhy odpisov (v podvojnom účtovníctve). V jednoduchom účtovníctve POHODY sú vzhľadom k podstate podporované iba daňové odpisy.


Mohlo by Vás tiež zaujímať:

Vedenie majetku v účtovnom programe POHODA

Stiahnutie programu POHODA Start
  • 500 záznamov v účtovnom denníku
  • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
  • 200 záznamov v agende skladových pohybov
  • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
  • 100 záznamov v ostatných agendách
  • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 125708 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť
Stiahnutie programu Pitný režim POHODA
Vyplňte e-mail: