Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODOVÝ slovník > Organizácia dokumentov

Organizácia dokumentov

Všetky zmluvy, listy, tabuľky a akékoľvek ďalšie zásadné dokumenty a záznamy je možné v účtovnom programe POHODA prehľadne usporiadať. Užívateľ ich môže priradiť k záznamom v agendách Adresár a Udalosti a pristupovať k nim nielen z prostredia Windows, ale i z niekoľkých ďalších agend, napr. Banka, Pokladňa, Interné doklady, Príjemky, Výdajky, Výroba, Prevod, Predajky, Zásoby, Personalistika, Majetok, Drobný majetok, Zákazky a agendy ponuky Fakturácia.

Práca s jednotlivými zložkami je rýchla a zvládne ju i úplný začiatočník, ovládaním sa prakticky neodlišuje od iných známych a často používaných kancelárskych programov.

Organizácia obchodných dokumentov bola v programe POHODA navrhnutá tak, aby bežný užívateľ nestrácal čas zložitou štruktúrou zložiek na pevnom disku. Avšak umiestnenie zložiek je optimalizované i pre skúsenejšieho užívateľa. Operačný systém Microsoft Windows umožňuje ukladať súbory do zložky Dokumenty priamo na ploche počítača. POHODA má taktiež zložku s rovnakým názvom. Obidva tieto koncepty sa môžu spojiť nastavením rovnakej zložky, ktorá bude určená pre správu dokumentov. Po vykonaní potrebných nastavení získa užívateľ prístup k prehľadne usporiadaným dokumentom a zložkám prostredníctvom stromovej štruktúry, a navyše môže k svojim dokumentom pohodlne pristupovať ako z plochy počítača, tak i z programu POHODA.


Mohlo by Vás taktiež zaujímať:

Internetové bankovníctvo
Komunikačné funkcie v adresári POHODY

Stiahnutie programu POHODA Start
  • 500 záznamov v účtovnom denníku
  • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
  • 200 záznamov v agende skladových pohybov
  • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
  • 100 záznamov v ostatných agendách
  • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 125711 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť
Stiahnutie programu Pitný režim POHODA
Vyplňte e-mail: