Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODOVÝ slovník > Komunikačné funkcie

Komunikačné funkcie

Komunikácia s obchodnými partnermi:

POHODA obsahuje hneď niekoľko funkcií, ktoré uľahčia užívateľom komunikáciu s obchodnými partnermi.

 • Povelom Nový hovor je zahájené volanie na telefónne číslo priradené k adrese obchodného partnera. Telefonické spojenie prebieha priamo z agendy Adresár.
 • Povel Nová správa otvorí novú správu elektronickej pošty. E-mail je možné odoslať na e-mailovú adresu vybraného kontaktu v adresári.
 • Povelom Hromadná správa sa pre zvolený okruh adries vytvorí zlučovací dokument a je tak možné vykonať hromadnú e-mailovú korešpondenciu.
 • Pre rýchle zobrazenie internetových stránok uvedených pri kontakte je určený povel Otvoriť web.
 • Ďalšou komunikačnou funkciou je možnosť skopírovať adresy z programu POHODA do kontaktov v programe Microsoft Outlook. Skopírovanie sa vykonáva povelom Adresy do Outlooku.
Komunikácia so zamestnancami:

Účtovný program POHODA obsahuje taktiež povely, ktoré uľahčujú a zrýchľujú komunikáciu užívateľa so zamestnancami firmy. Túto možnosť ocenia predovšetkým firmy s vyšším počtom zamestnancov a pravdepodobne ju najviac využijú účtovníci, personalisti alebo fakturanti.
Povely Nový hovor alebo Nová správa sú k dispozícii v agende Personalistika v ponuke Záznam/Komunikácia.


Mohlo by Vás taktiež zaujímať:

Personalistika a mzdy v programe POHODA
Efektívna evidencia kontaktov

Stiahnutie programu POHODA Start
 • 500 záznamov v účtovnom denníku
 • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
 • 200 záznamov v agende skladových pohybov
 • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
 • 100 záznamov v ostatných agendách
 • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 131226 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť
Stiahnutie programu Pitný režim POHODA
Vyplňte e-mail: