Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODOVÝ slovník > Ostatné pohľadávky

Ostatné pohľadávky

Pohľadávku je možné definovať ako právo firmy na zaplatenie konkrétneho finančného obnosu. Pohľadávky sa členia na dlhodobé a krátkodobé, záleží na dobe splatnosti. Vznikajú obvykle na základe vydanej faktúry odberateľovi. Pohľadávku má dodávateľ voči odberateľovi do doby jej splatenia. Úhrady môžu byť realizované prevodom na bankový účet alebo v hotovosti (podľa dohody dodávateľa s odberateľom).

Okrem pohľadávok vyplývajúcich z obchodného styku môžu vzniknúť i ďalšie, tzv. ostatné pohľadávky:

  • so zamestnancami,
  • so štátom (najčastejšie ide napr. o daňové preplatky),
  • s dodávateľmi
  • a iné pohľadávky.

Ostatné pohľadávky v POHODE

V ponuke Fakturácia ekonomického systému POHODA je pripravená agenda Ostatné pohľadávky. Používa sa pre účtovanie pohľadávok, ktoré nevyplývajú z fakturácie. Obvykle ide o pohľadávky voči finančnému úradu, vrátenie nadmerného odpočtu, vrátenie preplatkov záloh na daň z príjmov atď.

Tlačové zostavy v týchto agendách obsahujú predovšetkým prehľady vystavených ostatných pohľadávok a penalizačných faktúr, ktoré zabezpečujú prehľad a orientáciu v záznamoch účtovnej jednotky.

Stiahnutie programu POHODA Start
  • 500 záznamov v účtovnom denníku
  • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
  • 200 záznamov v agende skladových pohybov
  • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
  • 100 záznamov v ostatných agendách
  • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 131898 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť
Stiahnutie programu Pitný režim POHODA
Vyplňte e-mail: