Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODOVÝ slovník > Scenár Účtovníctvo

Scenár Účtovníctvo

Scenár Účtovníctvo je pripravený pre prácu s riešením pre analýzu a reporting údajov Business Intelligence. Pomáha analyzovať všetky súčasné a historické činnosti a hodnoty týkajúce sa účtovných údajov, medzi ktoré okrem iného patria informácie o súvahových účtoch alebo nákladoch a výnosoch firmy. Hlavným zdrojom údajov pre tieto spoľahlivé analýzy sú agendy Účtovný denník a Účtová osnova ekonomicko-informačného systému POHODA. Údaje čerpá taktiež z agend Strediská, Činnosti a Zákazky.

Vďaka podrobným analýzam je možné sledovať a vyhodnocovať výnosy a náklady svojich jednotlivých stredísk alebo zákaziek. Manažéri si môžu vytvoriť svoje vlastné definície účtovných reportov a pripraviť ekonomické i analytické pohľady, ktoré odrážajú výsledky spoločnosti alebo dokonca všetkých majetkovo previazaných spoločností. Pripraviť obratovú predvahu, vlastnú súvahu, výkaz ziskov a strát a pod. je možné v krátkom čase, pričom zostavené účtovné a finančné pohľady vždy rešpektujú kritériá, ktoré si užívateľ v danej chvíli nadefinuje.


Mohlo by Vás taktiež zaujímať:

Scenár Sklady
Scenár Doklady
Dashboard
Business Intelligence

Stiahnutie programu POHODA Start
  • 500 záznamov v účtovnom denníku
  • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
  • 200 záznamov v agende skladových pohybov
  • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
  • 100 záznamov v ostatných agendách
  • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 131157 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť
Stiahnutie programu Pitný režim POHODA
Vyplňte e-mail: