Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODOVÝ slovník > Business Intelligence

Business Intelligence

Bussines Intelligence (BI) je nástroj na analýzu údajov a vytváranie reportov, ktoré napomáhajú plánovaniu a rozhodovaniu vo firmách všetkých veľkostí. Charakterizovať tento systém jedným slovom je prakticky nemožné, nakoľko v sebe spája technológiu, aplikácie, znalosti, kvalitu, bezpečnosť a ďalšie postupy, ktoré sú v podnikateľskej brandži dôležité pre analýzy výsledkov a správne nazeranie na chovanie trhu. Pre správny pohľad na všetky obchodné súvislosti sa prostredníctvom Business Intelligence vykonáva zber údajov, ich dôkladná analýza a interpretácia.

Vďaka Business Intelligence dokáže užívateľ vyťažiť z veľkého objemu údajov informácie, ktoré sú naozaj dôležité a podstatné pre optimalizáciu nákladov a zvyšovanie zisku. Tento nástroj nachádza uplatnenie prakticky vo všetkých oblastiach podnikania - napríklad: financie, účtovníctvo, výroba, skladové hospodárstvo, predaj, riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM), personalistika, marketing a ďalšie. Implementácia riešenia závisí vždy na individuálnych potrebách danej firmy.

Všeobecne neexistuje jedno štandardizované Business Intelligence riešenie, ničmenej všetky fungujú na rovnakých princípoch. Patrí sme napríklad: OLAP kocka, Dashboard, dátový sklad, nástroje pre reporting a ďalšie.


Mohlo by Vás taktiež zaujímať:

Business Intelligence
Informačný systém POHODA E1
Homebanking

Stiahnutie programu POHODA Start
  • 500 záznamov v účtovnom denníku
  • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
  • 200 záznamov v agende skladových pohybov
  • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
  • 100 záznamov v ostatných agendách
  • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 131162 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť
Stiahnutie programu Pitný režim POHODA
Vyplňte e-mail: